English page

Studijní návštěvy

Podpis na žádosti - kdo má žádost podepsat v případě, že žadatel je ředitelem, tj. statutárním zástupcem

Pokud je žadatel ředitelem, tzn. statutárním zástupcem dané organizace, žádost podepisuje na straně instituce pouze v případě, že neexistuje další statutární zástupce. Pokud existuje, žádost mu na straně instituce podepíše další statutární zástupce. Nevyžadujeme podpis zřizovatele instituce. 

Opakované podání - Mohu si zažádat o studijní návštěvu, když jsem získal grant na tuto aktivitu v loňském roce?

NE, vždy musí být dodržena dvouletá pauza.  

Mohu se v případě, že nebudu na studijní cestu vybrán/a, zúčastnit na vlastní náklady?

Ano.