English page

Studijní návštěvy

Tisková zpráva - Cedefop slaví úspěchy programu Studijních návštěv a těší se na Erasmus+

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/2013-09-30_Press-release_Study-visits-conference.pdf 

Studijní návštěvy pro odborníky ve vzdělávání

Video SVES

Video o programu SVES

Více informací o programu naleznete na stránkách Evropské komise.

Program SVES (v programu Socrates se realizoval pod názvem Arion) je zaměřený na podporu evropské spolupráce prostřednictvím týdenních studijních návštěv, jejichž cílem je výměna zkušeností, získaní nových informací a navázání přímých kontaktů v oblasti všeobecného a odborného vzdělávání.

Program SVES zahrnuje dvě aktivity:

  • SVES 1 – účast na studijní návštěvě
  • SVES 2 – organizace studijní návštěvy v České republice

Země zapojené do programu LLP:

  • 27 členských států Evropské unie: Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spolková republika Německo, Španělsko, Švédsko, Velká Británie
  • země EEA/EFTA: Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko
  • kandidátské země: Tureck, FYROM, Chorvatsko

Pro koho je program určen

 Program studijních návštěv se zaměřuje na osoby s rozhodovací pravomocí, osoby zodpovědné za tvorbu politik a osoby, které z titulu svých profesních aktivit mohou přispět k multiplikaci výsledků učení a inovací, například:
• zástupci místních, regionálních a národních orgánů;
• ředitelé institucí pro vzdělávání a odbornou přípravu, středisek nebo poskytovatelů;
poradenských středisek; • ředitelé středisek pro validaci a akreditaci;
• vedoucí kateder;
• učitelé připravující budoucí učitele;
• inspektoři vzdělávání a odborné přípravy;
• zástupci sítí a sdružení pro všeobecné a odborné vzdělávání;
• pedagogičtí poradci;
• zástupci služeb v oblasti vzdělávání, pracovních úřadů nebo poradenských středisek;
• personální manažeři a • manažeři pro vzdělávání a rozvoj ve společnostech;
vlastníci/manažeři malých a středních podniků
• zástupci obchodních komor/ průmyslu/řemesel; organizací zaměstnavatelů a odborů;
• výzkumní pracovníci.

Jak je program organizován

Program SVES patří k decentralizovaným aktivitám programu LLP, což znamená, že žádosti se odesílají na NAEP a výběrové řízení se provádí v tuzemsku. Všechny žádosti jsou písemně vyhodnocovány a žadatelé jsou rovněž písemně informováni o výsledcích.

Koordinátorem programu SVES na evropské úrovni je Cedefop. Na jejich webových stránkách najdete online přihlášku (od února 2013).

Finanční podpora

Přidělovaná finanční podpora na jednu studijní návštěvu (SVES 1) je určena délkou trvání akce a pohybuje se cca od 800 - 1400 EUR, ze které si účastník hradí náklady na dopravu, ubytování, stravování a další nutné výdaje spojené s pobytem. Po ukončení studijní návštěvy je každý účastník povinen předložit Národní agentuře vyúčtování a závěrečnou zprávu podle kontraktačních podmínek.

Finanční podpora pro organizátory studijních návštěv (SVES 2) v České republice je poskytována MŠMT na základě žádosti o dofinancování konečného uživatele, kterou organizátor předkládá prostřednictvím NAEP.

Kam a kdy

Přihlášení je možné online na stránkách Cedefopu od 2. srpna 2013.

Vytištěné a podepsané žádosti se odesílají na adresu NAEP:

DZS - NAEP
Program SVES
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1 

Na období 2013 - 2014 byly EK stanoveny dva termíny pro podání žádostí.

1.kolo - 28. března 2013

2.kolo - 15. října 2013 (online přihlášení je možné poouze do 12:00!)

(platí poštovní razítko)

Důležité upozornění:

Žadatelé, kteří podají žádosti v 1.kole si mohou vybírat z nabídky studijních návštěv v Katalogu SVES od září 2013 do února 2014.

Žadatelé, kteří podají žádost v 2.kole si mohou vybírat z nabídky studijních návštěv v Katalogu SVES od března do června 2014.

Zájemci, kteří budou podávat žádost opakovaně, musí dodržet dvouletou pauzu, tj.  mohou žádat ti, kteří získali naposledy grant v roce 2010.

Kontakty

Titul Jméno Příjmení Kontakt Role  
PhDr. AliceMüllerovámullerova@dzs.cz; euroguidance@naep.cz
+420 221 850 707
Studijní návštěvy, Euroguidance