English page

Comenius - Doprovodné aktivity - eTwinning

Doprovodné aktivity - eTwinning

Aktivita eTwinning je zaměřena na podporu spolupráce žáků i učitelů mateřských, základních a středních škol v rámci Evropské unie.
eTwinning lze charakterizovat jako projekt, ve kterém dvě a více škol z různých zemí realizují prostřednictvím informačních a komunikačních technologií vzdělávací aktivitu na dálku.
eTwinning nemá vymezená kritéria účasti ani termíny pro zapojení či předkládání projektů.
eTwinning nabízí technologické nástroje pro spolupráci škol na portálu www.etwinning.net, kde se školy mohou do aktivity eTwinning zapojit, zaregistrovat se, hledat si partnerské školy a učitelé a žáci se zde mohou virtuálně setkávat, spolupracovat a realizovat projekty na dálku.

Portál provozuje Centrální podpůrné středisko pro eTwinning, které koordinuje aktivitu eTwinning v rámci Evropy.
V České republice se učitelé mohou obrátit na Národní podpůrné středisko pro eTwinning (NSS), které poskytuje metodickou podporu, potvrzuje registrované projekty, uděluje národní ceny a organizue další aktivity pro rozvoj projektů eTwinning.

Sídlo NSS: Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1
Kontakt: email: etwinning@naep.cz, tel: +420 221 850 300

Více informací naleznete na národním portálu www.etwinning.cz.

Další informace v záložkách