English page

Comenius - Centralizované multilaterální projekty

Centralizované multilaterální projekty

INFORMACE NA STRÁNKÁCH WWW.NAEP.CZ JSOU URČENY  JEN PROJEKTŮM, KTERÉ ZAČALY V PROGRAMU CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ A JEŠTĚ NEBYLA UKONČENA JEJICH REALIZACE. INFORMACE O NOVÉM PROGRAMU ERASMUS+ SCHVÁLENÉM NA OBDOBÍ 2014-2020 JSOU K DISPOZICI NA STRÁNKÁCH WWW.NAERASMUSPLUS.CZ. 

Aktivitu Centralizované multilaterální projekty spravuje Výkonná agentura, tzn. že konzultace a proces přijímání žádostí o projekty, hodnocení projektů, výběr projektů a přidělování finančních prostředků je řízen přímo Výkonnou agenturou Evropské komise (EACEA) v Bruselu.

Více informací o aktivitě naleznete ZDE.

Minimální velikost partnerství: 3 organizace z účastnických zemí (alespoň 1 organizace z členské země EU)
Země, které se mohou účastnit projektu: 27 členských zemí EU, Island, Norsko, Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Turecko a Chorvatsko
Maximální délka projektu: 3 roky
Maximální příspěvek: 150 000 EUR/rok
Maximální podíl grantu na rozpočtu: 75%

Termín odevzdání přihlášek: 31.1.2013

Přihlášku k projektu předkládá koordinátor projektu jménem celého partnerství Evropské komisi.
Další informace:

kontaktní email: EACEA-LLPCOMENIUS@ec.europa.eu

Další informace v záložkách