English page

Comenius - Přípravné návštěvy

Popis aktivity

AKTIVITA PŘÍPRAVNÝCH NÁVŠTĚV BYLA UKONČENA. 

Cílem přípravných návštěv bylo umožnit institucím lépe poznat zahraniční partnery, se kterými chtějí vytvořit Partnerství škol Comenius, Partnerství Comenius Regio, 

Individuální mobilitu žáků Comenius, Centralizovaný multilaterální projekt nebo Tématickou síť. 

Výsledkem přípravné návštěvy bylo vytvoření společné žádosti o projekt, tj. definování cílů projektu, určení úkolů a odpovědnosti jednotlivých institucí, vypracování podrobného pracovního plánu včetně rozpočtu, průběžného hodnocení projektu a šíření výsledků projektu.

Přípravná návštěva mohla mít formu:

  • návštěvy partnerské instituce
  • účasti na kontaktním semináři (viz níže)

Délka trvání přípravné návštěvy byla 1-5 dní, obvykle 3-4 dny. Z jedné instituce se přípravné návštěvy mohla účastnit pouze jedna osoba. Pouze v případě žadatele se speciálními potřebami lze žádat o výjezd dvou osob z jedné instituce.

Pro bližší informace a postup při podávání žádosti o grant klikněte zde.

Specifika přípravných návštěv Comenius

Partnerství škol Comenius:

  • účastnit se mohou učitelé nebo ředitelé škol, které se mohou zapojit do projektů Partnerství škol Comenius (MŠ, ZŠ, SŠ zařazené v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT)
  • návštěvy se nemohou účastnit žáci / studenti

Partnerství Comenius Regio:

  • účastnit se mohou zástupci obcí, svazků obcí, krajů
  • grant na účast nemůže být přidělen zástupcům škol nebo dalších institucí (účast je nutné hradit z vlastních zdrojů)

Individuální mobilita žáků Comenius:

  • účastnit se mohou učitelé nebo ředitelé škol, které se mohou zapojit do Individuální mobility žáků Comenius
  • hostitelskou institucí přípravné návštěvy může být pouze škola, se kterou žadatel měl nebo má Partnerství škol Comenius
  • země hostitelské instituce musí být zapojena do Individuální mobility žáků Comenius

Kontaktní seminář

Kontaktní seminář je zvláštní typ přípravné návštěvy. Je určen pro instituce, které se chtějí zapojit do programu Comenius, ale nemají kontakty na zahraniční partnery ani zkušenosti s mezinárodními projekty.

Pro účast na kontaktním semináři jsou upřednostňovány instituce bez zkušeností v programu Comenius.

Instituce (škola), která získala grant na projekt partnerství škol Comenius, může žádat o kontaktní seminář nejdříve rok po skončení projektu.

Informace k podávání žádostí o přípravnou návštěvu:

Mgr. Ivana Stránská; ivana.stranska@naep.cz

Tel.: +420 221 850 409

Další informace v záložkách