English page

Comenius

Termíny z podsekcí

Comenius - Přípravné návštěvy

31.12.2013 Kontakt: NA

Žádosti přijímá NA průběžně, nejméně však 6 týdnů před plánovaným datem PV.

Comenius - Další vzdělávání pedagogických pracovníků

17.9.2013 Kontakt: NA

Termíny podání žádostí v roce 2013:

  • 16. 1. 2013 (pro akce/kurzy začínající nejdříve 1.5.2013)
  • 30. 4. 2013 (pro akce/kurzy začínající nejdříve 1.9.2013)
  • 17.9.2013 (pro akce/kurzy začínající nejdříve 1.1.2014)

Všechny akce/kurzy musí akce musí začít nejpozději 30. dubna 2014.

Comenius - Projekty partnerství škol

21.2.2013 Kontakt: NA

Comenius - Partnerství Comenius Regio

21.2.2013 Kontakt: NA

Comenius - Asistentský pobyt Comenius

31.1.2013 Kontakt: NA

Comenius - Hostitelské instituce

31.1.2013 Kontakt: NA

Comenius - Centralizované multilaterální projekty

31.1.2013 Kontakt: EACEA

Přihlášku k projektu předkládá koordinátor projektu jménem celého partnerství Evropské komisi.

Comenius - Tematické sítě

31.1.2013 Kontakt: EACEA

Comenius - Individuální mobilita žáků

3.12.2012 Kontakt: NA

Žádost se podává příslušné národní agentuře vysílající školy k 3.12. 2012.