English page

Comenius

O programu Comenius

INFORMACE NA STRÁNKÁCH WWW.NAEP.CZ JSOU URČENY  JEN PROJEKTŮM, KTERÉ ZAČALY V PROGRAMU CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ A JEŠTĚ NEBYLA UKONČENA JEJICH REALIZACE. INFORMACE O NOVÉM PROGRAMU ERASMUS+ SCHVÁLENÉM NA OBDOBÍ 2014-2020 JSOU K DISPOZICI NA STRÁNKÁCH WWW.NAERASMUSPLUS.CZ. 

Video o programu Comenius

Video o programu Comenius

Program Comenius je zaměřen na školní vzdělávání. Zapojit se mohou mateřské školy, základní školy a střední školy. Cílovou skupinou jsou žáci, studenti, učitelé a pedagogičtí pracovníci působící v těchto typech škol.

Cílem programu je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech.

Pro základní informace doporučujeme pročtení informačního letáku:

Comenius leták

Ve Výzvě 2013 jsou do programu zapojeny tyto země

 • 27 členských států Evropské unie: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie
 • země EEA/EFTA: Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Švýcarsko
 • kandidátské země: Turecko, Chorvatsko

Komu je program určen?

 • Žákům/studentům ve školním vzdělávání - od mateřských po střední školy
 • Školám zařazeným v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT:
  • mateřské školy, včetně speciálních
  • Základní školy, včetně speciálních a uměleckých
  • Střední školy, včetně odborných, speciálních, uměleckých a učilišť
 • Učitelům a dalším pracovníkům v těchto školách
 • Asociacím, neziskovým a nevládním organizacím zapojeným do školního vzdělávání a zástupcům těchto institucí
 • Osobám a institucím zodpovědným za organizaci a poskytování vzdělání na místní, regionální a národní úrovni
 • Výzkumným centrům a institucím zabývající se problematikou celoživotního učení
 • Vysokým školám, které vzdělávají učitele/budoucí učitele
 • Institucím zajišťující poradenství a informační servis

Typy aktivit

 • Individuální mobility, které mohou zahrnovat:
  • Mobility žáků/studentů a učitelů (např. výměny učitelů, studijní návštěvy ředitelů, výměny studentů)
  • Účast na vzdělávacích kurzech/školeních pro učitele a další pedagogické pracovníky působící v oblasti školního vzdělávání
  • Studijní a přípravné návštěvy pro mobility, partnerství škol, centralizované projekty nebo tematické sítě
  • Asistentské pobyty pro studenty-budoucí učitele
 • Podpora spolupráce mezi:
  • školami, se zaměřením na rozvoj společných vzdělávacích projektů pro žáky/studenty a jejich učitele (Comenius - projekty partnerství škol)
  • organizacemi zodpovědnými za podobu školního vzdělávání, se zaměřením na posílení spolupráce mezi regiony, včetně mezinárodní příhraniční spolupráce (Partnerství Comenius Regio)
 • Centralizované multilaterální projekty zaměřené na:
  • rozvoj, propagaci a šíření dobrých příkladů ve vzdělávání, včetně tvorby nových výukových metod a materiálů
  • výměnu zkušeností nebo tvorbu systémů, které zajišťují informace nebo poradenství pro studenty, učitele a další osoby, na které se vztahuje program Comenius
  • vytváření, propagace a šíření nových kurzů pro učitele
 • Centralizované tematické sítě zaměřené na:
  • rozvoj vzdělávání v tematické oblasti, ve které působí
  • získávání a šíření ukázek dobrých příkladů a inovačních přístupů
  • poskytování podpory projektům v dané tematické oblasti
  • analýzu potřeb a její praktické uplatnění ve školním vzdělávání
 • Další aktivity/iniciativy zaměřené na podporu hlavních cílů programu Comenius, např. eTwinning („Doprovodné aktivity")

Kontakty

Titul Jméno Příjmení Kontakt Role  
Mgr. LukášAndreelukas.andree@naep.cz
+420 221 850 307
Comenius – Další vzdělávání pedagogických pracovníků, Partnerství Comenius Regio    
Ing. DominikaMasopustovádominika.masopustova@naep.cz
+420 221 850 308
Comenius - Další vzdělávání pedagogických pracovníků, Hostitelské instituce    
PhDr. BarboraMusilovábarbora.musilova@naep.cz
mateřská dovolená    
Ing. PavlaNovákovápavla.novakova@naep.cz
+420 221 850 301
Comenius - Multilaterální partnerství škol (ZŠ, MŠ, ZUŠ, ZVŠ)    
Mgr. PavlaŠabatkovápavla.sabatkova@naep.cz
+420 221 850 300
Vedoucí odboru primárního vzdělávání    
Mgr. JustinaTrlifajovájustina.trlifajova@naep.cz
+420 221 850 303
Comenius - Bilaterální partnerství škol, Multilaterální partnerství škol (Gymnázia)    
DanaVojtěchovádana.vojtechova@naep.cz
+420 221 850 203
Kontrola projektů    
Bc. JanaVotrubovájana.votrubova@naep.cz
mateřská dovolená    
Bc. PavelZálompavel.zalom@naep.cz
+420 221 850 306
Comenius - Asistentský pobyt Comenius, Další vzdělávání pedagogických pracovníků