English page

Leonardo da Vinci - Doprovodná opatření

Doprovodná opatření

Cílem akce Doprovodná opatření je podpora projektů zaměřených na  podporu cílů a výsledků projektů Leonardo da Vinci. Tyto projekty proto mohou zahrnovat informační a komunikační aktivity, tematický monitoring projektů, diseminaci a využití výsledků projektů, a to  ve vztahu k programu Leonardo da Vinci. 

 

Základní podmínky:

Předkladatel: musí být ze země plně způsobilé pro účast v centralizovaných aktivitách Programu celoživotního učení (LLP)

Maximální doba trvání projektu: 1 rok

Maximální příspěvek Společenství (grant): 150 000 EUR/rok

Maximální podíl grantu na rozpočtu: 75%

 

Žádost o grant se předkládá přímo Výkonné agentuře v Bruselu (viz Kontakty dále). 

 

Další informace:  File Nr 35  (česká verze)

                         File Nr 35 (anglická verze)

 

Doprovodná opatření Leonardo da Vinci - Výzva 2013:

Podrobné informace naleznete na stránkách Výkonné agentury („ Education, Audiovisual & Culture Executive Agency (EACEA)", která tyto projekty v rámci centralizovaných akcí administruje: http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2013/index_en.php

Kontakty

Nejsou vloženy žádné kontakty

Výkonná agentura

Veškeré kontakty na adrese http://eacea.ec.europa.eu/llp/tools/contacts_llp_en.php