English page

Leonardo da Vinci - Multilaterální sítě

Multilaterální sítě (Sítě)

Multilaterální sítě (Sítě) jsou zaměřené na posílení spolupráce mezi aktéry zapojenými do odborného vzdělávání a přípravy, podniky, hospodářskými obory, sociálními partnery a dalšími vzdělávacími organizacemi.

Jejich cílem je zlepšovat kvalitu, evropský rozměr a viditelnost aktivit nebo problémů společného zájmu v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.

 

Základní podmínky:

Minimální velikost partnerství: min. 5 organizací z 5 různých účastnických zemí (alespoň 1 organizace z členské země EU)

Účastnické země: 27 členských zemí EU, Island, Norsko, Lichtenštejnsko, Turecko, Švýcarsko, Chorvatsko

Doba trvání projektu: min. 1 rok, max. 3 roky

Maximální příspěvek Společenství (grant): 200 000 EUR/rok (maximální grant pro všechny partnery z třetích zemí dohromady činí 25 000 EUR nad výše uvedenou částku)

Maximální podíl grantu na rozpočtu: 75%

 

Žádost o grant předkládá koordinující instituce jménem konsorcia přímo Výkonné agentuře v Bruselu (viz záložka Kontakty). 

 

Další informace: File Nr 33   (česká verze)

                        File Nr 33 (anglická verze)

 

Multilaterální sítě Leonardo da Vinci - Výzva 2013:

Podrobné informace naleznete na stránkách Výkonné agentury („ Education, Audiovisual & Culture Executive Agency (EACEA)", která tyto projekty v rámci centralizovaných akcí administruje: http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2013/index_en.php

 

Kontakty

Nejsou vloženy žádné kontakty

Výkonná agentura

Veškeré kontakty na adrese http://eacea.ec.europa.eu/llp/tools/contacts_llp_en.php