English page

Leonardo da Vinci - Multilaterální projekty

Multilaterální projekty

 V rámci této akce je možno realizovat následující typy projektů:

Typ projektu

Administrace a financování projektu

Multilaterální projekty/Přenos inovací

(Multilateral projects/Transfer of Innovation)

decentralizované - Národní agentura v zemi  předkladatele - žadatele (seznam projektů navržených ke schválení potvrzuje Evropská komise)

Multilaterální projekty/Vývoj inovací

(Multilateral projects/Development of Innovation)

centralizované - Výkonná agentura v Bruselu (Education, Audiovisual & Culture Executive Agency)

Další informace k rozdílům (charakteristice) projektů Vývoje a Přenosu inovací zde. (v anglickém jazyce)

Multilaterální projekty/Přenos inovací

jsou zaměřeny na přenos (adaptaci a začlenění) inovačních obsahů nebo výstupů z předchozích projektů programu Leonardo da Vinci nebo jiných inovačních projektů do veřejných a/nebo soukromých systémů odborné přípravy na národní, místní, regionální nebo oborové úrovni.

Pro další informace přejděte do záložky Přenos inovací (pro Výzvu 2013) nebo do jejích podsložek pro Výzvu 2012 , Výzvu 2011, Výzvu 2010 , Výzvu 2009.

Multilaterální projekty/Vývoj inovací

jsou zaměřeny na vývoj zcela nových inovačních obsahů, metod a postupů v rámci odborného vzdělávání a přípravy.

Pro další informace přejděte do složky Vývoj inovací.

Kontakty

Titul Jméno Příjmení Kontakt Role  
PaedDr. MartinaJeřichovámartina.jerichova@naep.cz
+420 221 850 407
Leonardo - Mobility, Multilaterální projekty/Přenos inovací    
Mgr. VladanaSmotlachovávladana.smotlachova@naep.cz
+420 221 850 405
Leonardo - Mobility, Multilaterální projekty/Přenos inovací    

Další informace v podsekcích