English page

Leonardo da Vinci - Mobility IVT

Popis aktivity

Cílem projektů je podpora mezinárodních stáží pro osoby v počátečním odborném vzdělávání a přípravě. Stáže se skládají z odborné přípravy a/nebo praxe realizované v podnicích nebo vzdělávacích institucích.

Kdo se může zúčastnit?

  • osoby v počátečním odborném vzdělávání a přípravě (žáci a studenti středních a vyšších odborných škol)

Doba trvání

Doba trvání projektu: max. 2 roky

Doba trvání stáže: 2-39 týdnů 

Další informace v záložkách