English page

Program celoživotního učení

Semináře z podsekcí

Výstupy ze semináře pro schválené projekty partnerství Výzvy 2013 (5.9. a 17.9.2013)

Program semináře 

1/ Prezentace DZS

  • struktura aktivit DZS/NAEP
  • Program celoživotního učení po roce 2013
  • procedura hodnocení a schvalování žádostí
  • pravidla a administrativní povinnosti projektů partnerství Grundtvig

2/ Dokumenty ke stažení pro řešitele projektů: 

3/ Příklady dobré praxe (prezentace již zkušených řešitelů partnerství Grundtvig):

Erasmus+: Leonardo da Vinci

DZS, Na Poříčí 4, Praha 1  

Registrace na semináře ve dnech 5.2., 19.2., 25.2., 6.3. a 12.3. již byla ukončena. Všechny semináře se uskuteční v budově DZS, Na Poříčí 4, Praha 1, zasedací místnost Vltavín, od 10 do 15:30 hod.

 

Dům zahraniční spolupráce pořádá instruktážní semináře pro budoucí předkladatele projektů zaměřených na odborné vzdělávání a přípravu ve Výzvě 2014.

KA2 - spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů/ strategická partnerství (bývalé Projekty partnerství a TOI Leonardo da Vinci). Tyto semináře jsou určeny zejména pro organizace, které předpokládají, že budou koordinátory projektu a za celé partnerství budou žádost předkládat.


Seznámíme Vás s:

- postupem registrace do databáze,

- přípravou a předložením žádosti o grant,

- sestavováním rozpočtu,

- kritérii pro hodnocení žádosti…


Žádat o grant mohou instituce/organizace zapojené do odborného vzdělávání a přípravy. Termín pro předložení žádosti v rámci akce KA 2 je 30. 4. 2014.
 

Seminář se uskuteční v budově DZS, Na Poříčí 4, Praha 1, zasedací místnost Vltavín v termínu:

 

 

 Program seminářů 

 

Erasmus+: Leonardo da Vinci - KA1

DZS, Na Poříčí 1035/4, Praha  

Dům zahraniční spolupráce pořádá instruktážní semináře pro budoucí předkladatele projektů zaměřených na odborné vzdělávání a přípravu ve Výzvě 2014.

KA1 - vzdělávací mobilita jednotlivců (bývalé Projekty mobility Leonardo da Vinci)

Seznámíme Vás s:
- postupem registrace do databáze,
- přípravou a předložením žádosti o grant,
- sestavováním rozpočtu,
- kritérii pro hodnocení žádosti...

Žádat o grant mohou instituce/organizace zapojené do odborného vzdělávání a přípravy.

Semináře se uskuteční:

1) 19. 2. 2014 v Praze, Na Poříčí 1035/4, budově DZS, zasedací místnost Ametyst, 1. patro (10 - 16 hod, registrace začíná v 9:30)

2) 20. 2. 2014 v Praze, Na Poříčí 1035/4, budově DZS, zasedací místnost Vltavín, 2. patro (10 - 16 hod, registrace začíná v 9:30)

Výstupy ze semináře pro končíci projekty v roce 2013 (18.6. a 20.6.2013)

I. PREZENTACE K DALŠÍM PŘÍLEŽITOSTEM PRO PROJEKTOVOU SPOLUPRÁCI:

Program celoživotního učení po roce 2013

Petra E. Krňanská (DZS/NAEP)

Program Evropa pro občany

Kateřina Hamplová, Úřad vlády ČR / Národní kancelář programu Evropa pro občany

Program Culture

Magdalena Müllerová, Institut umění - Divadelní ústav / Česká kancelář programu Culture

II. PREZENTACE K VYPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY:

Zpracování závěrečné zprávy a povinnosti vyplývající z grantové smlouvy

Lucie Kelblová a Petra Ševčíková, DZS/NAEP

→ k této prezentaci ke stažení vzor formuláře závěrečné zprávy

Zadávání údajů o projektu a projektových výstupů do databáze EST

Petra E. Krňanská a Veneta Tončevová, DZS/NAEP

→ k této prezentaci ke stažení Manuál pro práci v databázi EST 

Konzultační dny

DZS, NAEP  

Každou středu probíhají konzultační hodiny určené ke konzultaci schválených projektů programu Leonardo da Vinci. Konzultace budou probíhat každou celou hodinu od 10:00 do 12:00 hod a od 14:00 do 15:00 hod. Na konzultace se prosím hlaste zde...

Návod na přihlášení:

1) Vyberte ze seznamu město Vaší organizace.

2) Vyberte název Vaší organizace.

3) Do kolonky "Zadejte kód" uveďte přesné číslo Vašeho projektu.

4) V registračním formuláři vyplňte datum a čas konzultace. 

5) Položku "Email (kopie)" prosím neupravujte, na tuto adresu nám přijde hlášení o Vaší registraci.