English page

Program celoživotního učení

Lifelong Learning Programme (LLP) = Program celoživotního učení

Program celoživotního učení obsahuje

4 odvětvové programy

COMENIUS
zaměřený na předškolní a školní vzdělávání až do úrovně ukončení středního vzdělání

ERASMUS
zaměřený na vysokoškolské vzdělávání a odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni

LEONARDO DA VINCI
zaměřený na odborné vzdělávání a odbornou přípravu

GRUNDTVIG
zaměřený na vzdělávání dospělých a celoživotní učení

Průřezový program se skládá ze čtyř hlavních činností:
- spolupráce a inovace politik,
- podpora studia jazyků,
- informační a komunikační technologie,
- šíření a využívání výsledků v oblasti celoživotního učení

program Jean Monnet zahrnuje akce Jean Monnet a provozní granty pro evropské instituce

Rozpočet programu činí 6,97 miliard EUR na 7 let trvání programu 

V roce 2012 jsou do programu zapojeny tyto země

  • 27 členských států Evropské unie
  • země ESVO a EHP: 
 Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Švýcarsko
  •  kandidátské země:
 Chorvatsko, Turecko

 

Zpráva o účasti ČR v LLP v letech 2007-2011