English page

Erasmus Mundus - Erasmus Mundus 2004-2008

Erasmus Mundus 2004-2008

O programu Erasmus Mundus se začalo poprvé diskutovat v roce 2001, kdy Evropský parlament a Rada obdržely dokument Communication by the European Commission on strengthening EU-third country co-operation in higher education. Na konci roku 2003 bylo přijato Rozhodnutí o zavedení programu Erasmus Mundus.

V období 2004-2008 program podporoval následující aktivity:

Akce 1: Magisterské programy Erasmus Mundus

Realizace integrovaných evropských magisterských programů se společným kurikulem a s podmínkou účasti studentů a akademických pracovníků z mimoevropských zemí. V rámci první fáze programu Erasmus Mundus bylo schváleno 103 magisterských programů.

Akce 2: Stipendia

Stipendia pro talentované studenty a akademické pracovníky z mimoevropských zemí k účasti na magisterských programech Erasmus Mundus. V rámci první fáze programu Erasmus Mundus bylo uděleno cca 7 300 stipendií studentům a akademikům z mimoevropských zemí. 

Akce 3: Partnerství

Partnerství mezi konsorciem magisterského programu Erasmus Mundus a vysokými školami z mimoevropských zemí, vč. stipendií pro evropské akademiky a studenty magisterských programů Erasmus Mundus na výjezd na vysoké školy v mimoevropských zemích. Přehled partnerství Erasmus Mundus schválených v období 2004-2008   

Akce 4: Projekty zvyšování atraktivnosti

Projekty evropské spolupráce zaměřené na zvýšení atraktivnosti a zviditelnění evropského vysokoškolského vzdělávání v mimoevropských zemích. Přehled projeků zvyšování atraktivnosti schválených v období 2004-2008 

Erasmus Mundus External Cooperation Window 

V roce 2006 Evropská komise zahájila iniciativu External Cooperation Window, která podporuje projekty spolupráce a mobility mezi vysokoškolskými institucemi z Evropské unie a ze stanovených mimoevropských geografických oblastí stanovených aktuální výzvou. Kompendium projektů 

Další informace v záložkách