English page

Leonardo da Vinci - Mobilitní­ projekty

Projekty mobility

V rámci této aktivity je možno realizovat následující typy projektů:

Typ projektu

Název projektu

Řízení a financování projektu

Mobility osob v počátečním odborném vzdělávání (IVT)

Mezinárodní stáže v podnicích nebo vzdělávacích institucích pro osoby v počátečním odborném vzdělávání (IVT)

decentralizované - Národní agentura

Mobility osob na trhu práce (PLM)

Mezinárodní stáže v podnicích nebo vzdělávacích institucích pro osoby na trhu práce (PLM)

Mobility pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě (VETPRO)

Stáže a výměny zaměřené na další profesní rozvoj pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě (VETPRO)

Finanční podmínky

Výše grantu se odvíjí od limitů EK:

  • dle cílové země
  • dle délky pobytu
  • dle počtu účastníků

Grant od Národní agentury obdrží vždy vysílající organizace - předkladatel (ne jednotliví účastníci).

Grant je složen z

  • paušální sazby na pobytové náklady *
  • paušální sazby na organizaci mobility (násobená počtem přímých účastníků)
  • paušální sazby na jazykovou, odbornou a kulturní přípravu (násobená počtem přímých účastníků)
  • dopravy do místa konání stáže/mobility a zpět - jen u krátkodobých projektů (do 13 týdnů)

* ubytování, stravování, místní doprava a pojištění + u dlouhodobých projektů doprava do místa stáže a zpět

(Tabulku se sazbami naleznete v příloze, která je součástí přihlášky.) 

Národní a administrativní priority

Ke stažení v záložce Výzva 2011. 

Účastníci projektu mobility (stáží)

  • účastník může vycestovat pouze do země zapojené do programu LLP, nemůže vykonávat stáž v zemi, kde je hlášen k trvalému pobytu
  • vyslaný účastník musí být občanem jedné ze zemí zapojených do LLP nebo musí mít ve vysílající zemi trvalý pobyt nebo status utečence

Kontakty

Titul Jméno Příjmení Kontakt Role  
PaedDr. MartinaJeřichovámartina.jerichova@naep.cz
+420 221 850 407
Leonardo - Mobility, Multilaterální projekty/Přenos inovací    
Mgr. HanaKrupičkováhana.krupickova@naep.cz
+420 221 850 403
Leonardo - Mobility, Partnerství    
RadkaMuchováradka.muchova@naep.cz
+420 221 850 402
Leonardo - Mobility    
Mgr. OlgaPupováolga.pupova@naep.cz
+420 221 850 404
Leonardo - Mobility, Přípravné návštěvy    
Mgr. VladanaSmotlachovávladana.smotlachova@naep.cz
+420 221 850 405
Leonardo - Mobility, Multilaterální projekty/Přenos inovací    
Mgr. IvanaStránskáivana.stranska@naep.cz
+420 221 850 409
Leonardo - Mobility, Přípravné návštěvy