English page

Norské fondy a fondy EHP - Vyhledávání partnerů Norsko

Nová databáze k vyhledávání projektových partnerů

Jste zástupce vzdělávací instituce na primární, sekundární nebo terciární úrovni vzdělávání se zájmem o zapojení do programu?

Využijte naši novou databázi k vyhledávání partnerů v programu "Spolupráce škol a stipendia" v rámci Norských fondů a fondů EHP:

http://siu.no/eng/Front-Page/EEA-Partner-search

Nenašli jste vhodnou partnerskou instituci?

Registrujte se tamtéž, aby Vás mohli potenciální projektoví partneři kontaktovat přímo.

Další informace v záložkách