English page

Norské fondy a fondy EHP - Vyhledávání partnerů Island

Informace ke vzdělávacím institucím na Islandu

Relevantní a aktuální informace k systému vzdělávání a jednotlivým institucím naleznete zejména na stránkách islandského ministerstva školství:

http://eng.menntamalaraduneyti.is/subjects/institutions/

Informace o islandské partnerské organizaci RANNIS, které se zaměřuje na vědu, výzkum a vysoké školství na Islandu naleznete zde:

http://www.naep.cz/download-variant.php?general_file_variant_id=6373&a=view-project-folder&project_folder_id=103&

Praktické informace pro studenty VŠ na Islandu naleznete zde:

http://www.ask.hi.is/page/StudyInIceland

Databáze k vyhledávání projektových partnerů

Jste zástupce vzdělávací instituce na primární, sekundární nebo terciární úrovni vzdělávání se zájmem o zapojení do programu?

Využijte naši novou databázi k vyhledávání partnerů v programu "Spolupráce škol a stipendia" v rámci Norských fondů a fondů EHP:

http://siu.no/eng/Front-Page/EEA-Partner-search

Nenašli jste vhodnou partnerskou instituci?

Registrujte se tamtéž, aby Vás mohli potenciální projektoví partneři kontaktovat přímo.

Další informace v záložkách