English page

Norské fondy a fondy EHP - Bližší informace

Aktivity Programu na spolupráci škol a stipendia

Do programu se mohou zapojit jednotlivci/vzdělávací instituce.

Tři typy aktivit:

1. Projekty mobilit a stáže

 1. a) Projekty mobilit
 2. b) Mobilita studentů
 3. c) Mobilita pracovníků ve vzdělávání

2. Projekty institucionální spolupráce

3. Přípravné návštěvy

Jednotlivé aktivity jsou popsány níže. Do vyhlášení výzvy se jedná o předběžné informace. Závazné informace budou zveřejněny spolu s výzvou.

1. Projekty mobilit a stáže

Projekty mobilit a stáže zahrnují nsáledující podaktivity:

 • a) projekty mobilit: Grantovou žádost podává instituce.
 • b) mobilita studentů: Grantovou žádost podává jednotlivec.
 • c) mobilita pracovníků ve vzdělávání: Grantovou žádost podává jednotlivec.

a) Projekty mobilit

grantovou žádost podává instituce

maximální délka projektu: 1 rok

předkladatel: česká vzdělávací instituce

minimálně 1 partner z donorských zemí

maximální grant:

 • 20 000 EUR v rámci fondů EHP
 • 50 000 EUR v rámci Norských fondů

bez povinnosti spolufinancování projektů

b) Mobilita studentů

 • studenti VŠ, VOŠ, konzervatoří
 • studijní stáže v rozmezí od 3 do 10 měsíců,

c) Mobilita pracovníků ve vzdělávání

Zapojit se mohou:

 • učitelé, akademičtí pracovníci, pracovníci vedení školy, manažeři, pracovníci ekonomického a PR oddělení, administrativní pracovníci, zaměstnanci studijního a zahraničního oddělení, knihovníci, výchovní poradci, pracovníci správy školy

Typy aktivit:

 • mobilita do obdobného typu instituce
 • pracovní stáže pedagogů /1 týden - 6 měsíců/
 • konference, semináře, workshopy, jiné kurzy
 • stínování

2. Projekty institucionální spolupráce

předkladatel: česká vzdělávací instituce (školy)

alespoň jeden partner z donorských zemí

maximální výše grantu:

 • 22 000 EUR v rámci fondů EHP
 • 55 000 EUR v rámci Norských fondů

povinné spolufinancování minimálně 10%

maximální délka projektu: 1 rok

Aktivity:

 • Stáže studentů a pracovníků voblasti vzdělávání ze zapojených institucí
 • Intenzivní programy
 • Podpora spolupráce ve vzdělávání
 • Rozvoj institucí
 • Vývoj nebo příprava nových učebních nástrojů a metod

3. Přípravné návštěvy

Oprávněný žadatel: instituce

Dva typy:

a) přípravné návštěvy: 1 - 5 dní

b) kontaktní seminář

Přípravné návštěvy budou vyhlašovány vždy ve zvláštní výzvě.

Prezentace

Informace o plánovaných aktivitách, které zazněly na Konferenci ze dne 28.6.2012 naleznete ZDE.

Všechny prezentace, které zazněly na Konferenci dne 28.6.2012 naleznete ZDE.

Další informace v záložkách