English page

Euroguidance - Mozaika (Eurokompas)

Rychlá navigace

Mozaika

Od 1. ledna 2011 bude Eurokompas vycházet pod novým názvem Mozaika a s novou grafickou podobou, nicméně zaměření bulletinu zůstává stejné.

Objednat si jej můžete na adrese: anezkan@mladezvakci.cz.

Všechna čísla jsou v elektronické podobě k dispozici na stránkách Eurodesku.

Eurokompas

Bulletin Eurokompas - čtvrtletník věnovaný tématice evropských vzd ělávacích programů a mobilitě.

Eurokompas byl do konce roku 2007 vydáván ve spolupráci Centra Euroguidance a sítě Eurodesk. Od roku 2008 je Eurokompas vydáván ve spolupráci Eurodesku a Národní agentury pro evropské vzdělávací programy.

Eurokompas lze zdarma odebírat i v tištěné podobě, objednat si jej můžete na adrese: anezkan@mladezvakci.cz.

Všechna čísla jsou v elektronické podobě k dispozici na stránkách Eurodesku .

Nejnovější čísla - ke stažení na stránkách Eurodesku: http://www.eurodesk.cz/?pid=43

Starší čísla:

Leden 2008

Říjen 2007

Červenec 2007

Duben 2007

Kontakty

Titul Jméno Příjmení Kontakt Role  
PhDr. AliceMüllerovámullerova@dzs.cz; euroguidance@naep.cz
+420 221 850 707
Studijní návštěvy, Euroguidance    

Další informace v záložkách