English page

Euroguidance - Poradenství

Euroguidance na webových stránkách www.euroguidance.cz

Od května 2008 naleznete veškeré informace o aktivitách českého Centra Euroguidance (současných i minulých) na webových stránkách www.euroguidance.cz.

Na stránkách jsou také shromažďovány informace o dění v oblasti poradenství jak v České republice, tak v zahraničí.

Příručka Kariérového poradenství

České centrum Euroguidance vydává překlad publikace Ellen Hansen Kariérové poradenství - příručka pro země se středními a nižšími příjmy. Originál publikace vydala Mezinárodní organizace práce v Ženevě a poskytla tak přehled o tom, jakým způsem je zajišťováno kariérové poradenství v různých zemích světa. Můžete se tak nechat inspirovat růzností přístupů a zkušenostmi z jednotlivých kontinentů. V publikaci naleznete jak metodiku, tak odkazy na portály spravované jednotlivými zeměmi nebo organizacemi.

Publikaci si můžete stáhnout ZDE nebo si ji zdarma objednat v tištěné podobě na euroguidance@naep.cz.

Sborník ze semináře Poradenství a imigrační služby

Centrum Euroguidance vydává sborník z mezinárodního semináře Poradenství a imigrační služby, který se uskutečnil v prosinci 2007 v Praze. Více informací k semináři včetně prezentací moderátorů/ek workshopů naleznete níže na této stránce.

Sborník je ke stažení v elektronické podobě, a to v české a v anglické verzi, nebo si jej můžete zdarma objednat na adrese euroguidance@naep.cz.

Poradenství a imigrační služby - seminář

4. prosince 2007 uspořádalo centrum Euroguidance mezinárodní seminář "Poradenství a imigrační služby" určený zejména pro pracovnice a pracovníky úřadů práce, ministerstev a pro osoby pracující v poradenství.

Program semináře. 

Sborník ze semináře byl vydán dvojjazyčně (anglicky a česky) a k dispozici je v elektronické podobě na těchto stránkách, v tištěné podobě jej pak lze zdarma objednat na euroguidance@naep.cz

Ke stažení:   Česká část sborníku  
                   Anglická část sborníku

 

Do některých z prezentací ze semináře můžete nahlédnout zde:

Giving immigrants a second chance to qualify for the Norwegian labour market. Sidsel Rønning, Norsko. 

Integration of Ethnic Minorities into the Labour Market. Julie Kundby Eriksen, Dánsko.

Mobility Counselling - Services Provided to Migrants within the International Placement Office of the German Federal Employment Agency (ZAV). Sofia Tornikidou, Německo.

Perspektivy pracovně profesního poradenství úřadů práce ČR ve světle zkušeností s imigrační politikou Finska. Věra Prokopová, Česká republika.

Seminář k vysokoškolskému poradenství

20. listopadu 2007 uspořádalo Centrum Euroguidance Seminář k vysokoškolskému poradenství, kterého se zúčastnilo přibližně 60 odborníků a odbornic pracujících v oblasti vysokoškolského poradenství. Zástupci a zástupkyně poradenských pracovišť zejména vysokých škol, ale i neziskových a státních organizací měli možnost sdílet své zkušenosti na sérii několika workshopů.

Program semináře můžete nahlédnout zde.

 

Sborník ze semináře je zde k dispozici v elektronické podobě, v tištěné verzi si jej zdarma můžete objednat na adrese euroguidance@naep.cz.

 

Následující odkazy Vám nabídnou ke shlédnutí některé z prezentací představených na workshopech:

Nástroje pro identifikaci silných a slabých stránek studentů VŠ (Š. Karmazínová, M. Šustrová)

Poradenství před vstupem na vysokou školu a v počátcích studia (A. Kubicová, O. Berka)

Studenti se specifickými poruchami učení na vysokých školách (J. Bogdová)

Psychóza & studium

- Vznik a průběh těžkého duševního onemocnění (T. Slavíčková)

- Systém podpory ve studiu v cizine a u nás (L. Šveráková)

Zvládání akademického a zkouškového stresu v praxi VŠ poradce (D. Schneidrová)

Poradenství pro studenty středních škol při volbě dalšího vysokoškolského učiva (B. Voženílková, Z. Štěrba)

Cross-Border Seminar - Vídeň 2007

Téma: Podpora studujících. Poradenství týkající se vzdělávacích, školících a profesních rozhodnutí.

12. - 13. listopadu proběhl ve Vídni seminář, který každoročeně spolupořádají Euroguidance centra České republiky, Slovenské republiky a Rakouska. Tématem letošního semináře byla podpora studujících zejména na vysokých školách. 60 zástupců a zástupkyň z této oblasti poradenství ze tří zmíněných zemí se sešlo a sdělovalo si své zkušenosti na několika workshopech.

Témata jednotlivých workshopů naleznete v programu semináře.

Další informace k semináři naleznete na následujících stránkách rakouského centra Euroguidance (pouze v němčině): http://www.lebenslanges-lernen.at/article/articleview/705/1/8/

 

Prezentace uvedené na semináři:

Ronald Sultana: (EN) Supporting Educational and Career Development

Gerhard Volz: (DE) Das EU-Bildungsprogramm für lebenslanges Lernen 2007-2013

Aneta Baranová: (SK) Porovnanie systémov VŠ vzdelávania a poradenstva AT -SK -CZ

Aneta Baranová: (EN) Overview on higher education and career guidance and counselling systems in AT-SK-CZ

Semináře uskutečněné v roce 2006

VII. česko- německý seminář poradců příhraničních úřadů práce České republiky a Spolkových zemí Bavorsko a Sasko
(Liberec, 9. - 11.10.2006)

 

 

Cross Border seminar - Přechod ze střední školy na trh práce
(Bratislava, 9. - 10. 11.2006)

 

 

Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech
(Brno, 7. - 8.12.2006)

Kontakty

Titul Jméno Příjmení Kontakt Role  
PhDr. AliceMüllerovámullerova@dzs.cz; euroguidance@naep.cz
+420 221 850 707
Studijní návštěvy, Euroguidance    

Další informace v záložkách