English page

Euroguidance

Euroguidance

Euroguidance tvoří celoevropskou síť středisek, která se zabývají poradenskými systémy. Euroguidance podporuje mobilitu, pomáhá poradcům/kyním a jednotlivcům lépe pochopit možnosti, které se nabízejí občanům a občankám v Evropě. Toto středisko vyvíjí aktivity zaměřené zejména na poradce/kyně škol a úřadů práce, kteří pomáhají zvyšovat úroveň poskytovaných služeb na poli poradenství, a tím zlepšují zaměstnatelnost na trhu práce.

Stránky evropské sítě Euroguidance: www.euroguidance.net

Stránky českého Centra Euroguidance: www.euroguidance.cz

Webové stránky www.euroguidance.cz

Veškeré aktivity českého Centra Euroguidance (současné i minulé) naleznete na webových stránkách www.euroguidance.cz.

Na stránkách jsou také shromažďovány informace o dění v oblasti poradenství jak v České republice, tak v zahraničí.

Kontakty

Titul Jméno Příjmení Kontakt Role  
Mgr. KateřinaHaškovákaterina.haskova@naep.cz
+420 221 850 704
Euroguidance    
Ing. JitkaMorčušovájitka.morcusova@naep.cz
+420 221 850 700
Vedoucí odboru celoživotního učení, Euroguidance    
PhDr. AliceMüllerovámullerova@dzs.cz; euroguidance@naep.cz
+420 221 850 707
Studijní návštěvy, Euroguidance    

Další informace v podsekcích