English page

Norské fondy a fondy EHP

Norské fondy a fondy EHP

                                   

Norské fondy a fondy EHP

V květnu 2004 založily tři nečlenské státy EU - Island, Knížectví Lichtenštejnsko a Norské království - Fond Evropského hospodářského prostoru (EHP).
Norské království založilo i vlastní, Norský fond.

V rámci druhé etapy programu Norských fondů a fondů EHP patří mezi cíle nadále snížení sociálních a ekonomických nerovností v Evropském hospodářském prostoru.  

Mezi vymezené prioritní sektory v rámci druhé etapy programu patří mimo jiné Výzkum a spolupráce škol.*

Do této oblasti spadá Program na spolupráci škol a stipendia, který administruje DZS/NAEP. Tento program bude usilovat o vytvoření vhodných podmínek pro navazování dobře fungujících
mezinárodních partnerství mezi institucemi i jednotlivými osobami působícími v oblasti vzdělávání. Program nabídne svým zájemcům možnost mezinárodní projektové spolupráce a studijních stáží.

Norské fondy a fondy EHP na novém webu DZS.

*Informace o dalších programových oblastech jsou k dispozici na stránkách Ministerstva financí ČR či v letáku Norské ambasády, který naleznete ZDE. 

Harmonogram výzev

V případě programu "Spolupráce škol a stipendia" byla vyhlášena výzva dne 17.2.2014 s uzávěrkou k 17.4.2014. V rámci této výzvy mohou být podpořeny žádosti z Norských fondů
(tj. cílovou skupinou jsou jednotlivci a instituce z terciární úrovně vzdělávání). Více informací naleznete zde.

Aktuality

Aktuálně je k programu "Spolupráce škol a stipendia vyhlášen zahajovací seminář v termínu:

 

  • 28.2.2014 (9:30 - 14:30)

Více informací k semináři a odkaz na registrační formulář naleznete zde.

 

Jste zástupce vzdělávací instituce na primární, sekundární nebo terciární úrovni vzdělávání se zájmem o zapojení do programu?

Využijte času před vyhlášením výzvy produktivně k hledání projektových partnerů prostřednictvím nové databáze k hledání partnerů v programu "Spolupráce škol a stipendia" v rámci Norských fondů a fondů EHP:

http://siu.no/eng/Front-Page/EEA-Partner-search

Aktivity

V rámci programové oblasti Spolupráce škol budou podpořeny tři typy aktivit:

  • Projekty mobilit a stáže
  • Projekty institucionální spolupráce
  • Přípravné návštěvy

 

 

Předchozí fáze programu

První fáze programu Finančních mechanismů měla pětileté trvání (2004-2009) a byla určena k poskytování finanční pomoci deseti novým členským státům Evropské unie a dále Španělsku, Portugalsku a Řecku. Hlavním cílem bylo snížení sociálních a ekonomických nerovností v Evropském hospodářském prostoru v rámci vymezených prioritních oblastí. Jednou z prioritních oblastí byl Rozvoj lidských zdrojů, do něhož spadal Fond pro podporu spolupráce škol.
Hlavním cílem Fondu, který působil na poli spolupráce škol a vzdělávání, je podporovat spolupráci mezi vzdělávacími institucemi v České republice a vzdělávacími institucemi na Islandu, v Lichtenštejnsku a v Norsku.

Spravováním Fondu byla pověřena Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP), která je součástí Domu zahraničních služeb. Na celý Fond byla vymezena částka 2
840 100 EUR, přičemž 90 % pochází z prostředků finančních mechanismů a 10 % z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Celkově bylo realizováno 278 mobilit studentů, 53 mobilit učitelů a 41 institucionálních projektů.

Kontakty

Titul Jméno Příjmení Kontakt Role  
PhDr. VeronikaHavlů, Ph.D.veronika.havlu@dzs.cz
+420 221 850 501
Norské fondy a fondy EHP    
Mgr. Katarína Kukurovákatarina.kukurova@dzs.cz
+420 221 850 511
Norské fondy a fondy EHP    
Mgr. Barbora Veselábarbora.vesela@dzs.cz
+420 221 850 500
Vedoucí odboru bilaterálních a multilaterálních programů