English page

eTwinning

eTwinning

  

                                                                                                              

eTwinning je aktivita iniciovaná Evropskou komisí a ministerstvy školství evropských zemí, která podporuje mezinárodní spolupráci škol na dálku prostřednictvím informačních a komunikačních technologií (ICT).

Akvitita je koordinována Cenrálním podpůrným střediskem (CSS) a národními podpůrnými středisky pro eTwinning (NSS) v každé zapojené zemi. V ČR pracovníci eTwinning NSS informují o aktuálním dění, poskytují metodickou a technickou podporu a organizují další činnosti pro podporu a rozvoj aktivity eTwinning.

Video eTwinning

 Video o aktivitě eTwinning

Proč se do eTwinningu zapojit?

 • Aktivita eTwinning je určena učitelům a žákům všech typů mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol v 32 evropských zemích. 
 • Stanete se součástí této evropské internetové komunity více než 100 000 učitelů a škol, která nabízí databázi partnerů pro eTwinning a další programy LLP (Comenius, Leonardo da Vinci), on-line vzdělávací kurzy pro učitele a prostor pro vytváření skupin na základě společných profesních zájmů.
 • Prostřednictvím moderních technologií mohou evropské školy navzájem spolupracovat a realizovat vzdělávací projekty na dálku. Projekty eTwinning umožňují přenos zkušeností škol v evropském měřítku. Žáci využívají v praxi své znalosti cizích jazyků a informačních technologií, setkávají se s kulturními odlišnostmi a učí se týmové spolupráci.

Jak vypadá eTwinningový projekt?  

 • Projekty eTwinning jsou typem vzdělávací aktivity založené na vzájemné spolupráci učitelů i žáků evropských škol prostřednictvím ICT nástrojů. Žáci si vyměňují informace, ve společném prostředí je sdílejí a vytvářejí společné výstupy. V mezinárodním projektovém týmu pracují na společných úkolech.  K vzájemné komunikaci využívají diskusní fóra, chaty, videokonference apod.
 • Jednotlivé projekty eTwinning mohou mít podobu jednoduchých aktivit jako seznamování se s evropskými „spolužáky“ prostřednictvím emailů, výměna informací o škole, městě a zemi nebo náročnějších, tematicky zaměřených aktivit, společné zpracování určitého tématu v rámci výuky, vytváření a publikace webové prezentace, elektronické časopisy, blogy apod.
 • Učitelé plánují a organizují projektovou činnost a mohou sdílet metodické a výukové materiály. Příklady úspěšných projektů oceněných certifikátem kvality, které lze využít jako inspiraci, jsou publikovány na portálu www.etwinning.cz

Kde se dozvědět více o aktivitě eTwinning? 

 • Na evropském portálu www.etwinning.net, který je k dispozici také
  v češtině, naleznete všechny potřebné ICT nástroje k evropské projektové spolupráci a mnoho dalších užitečných informací.
 • Na českém portálu www.etwinning.cz, kde informujeme o aktuálním dění v eTwinningu, o pořádaných akcích na národní úrovni a prezentujeme české příklady dobré praxe.
 • Na jednodenních akreditovaných seminářích probíhajících ve všech krajích ČR. Semináře jsou určeny jak začátečníkům, tak učitelům se zkušenostmi s projektovou činností a jsou bezplatné. Zajímavou alternativou metodického semináře je eLearningový kurz eTwinning. 
 • Na konferencích a mezinárodních seminářích eTwinning pořádaných Národním podpůrným střediskem pro eTwinning (NSS).
 • V tištěných informačních materiálech vydávaných eTwinning NSS a eTwinning CSS, na dalších vzdělávacích portálech v ČR a v publikovaných výstupech projektů škol v ČR.

Co může eTwinning škole přinést?

 • moderní metody výuky
 • evropský rozměr vzdělávání
 • výměnu zkušeností mezi školami
 • rozvoj ICT a jazykových dovedností žáků
 • profesní rozvoj pedagogických pracovníků
 • certifikát o mezinárodní spolupráci
 • certifikát kvality projektu
 • národní a mezinárodní ceny

  Jak začít?

 • Na evropském portálu www.etwinning.net zaregistrovat sebe a svou školu.
 • Přihlásit se na portálu pod svým přihlašovacím jménem a heslem. Vstoupit na svou pracovní plochu/desktop eTwinning.
 • Pomocí nabízených nástrojů na pracovní ploše najít zahraničního partnera.
 • Domluvit se na spolupráci se zahraničním partnerem a zaregistrovat projekt.
 • Pro realizaci projektu je možné použít virtuální prostředí TwinSpace. Učitelé tam mohou umožnit přístup svým kolegům a žákům. Více informací
  o využití nástrojů eTwinning získáte na našich metodických seminářích.
 •  Učitelé se mohou se svými dotazy obrátit na pracovníky eTwinning NSS  nebo naše ambasadory – učitele s dlouholetými zkušenostmi z projektů eTwinning, jejichž kontaktní údaje naleznou zde.

Sídlo eTwinning NSS:

Dům zahraničních služeb
Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP)
Národní podpůrné středisko pro eTwinning (NSS)
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1

Tel: +420 221 850 300
Email: etwinning@naep.cz

Kontakty

Titul Jméno Příjmení Kontakt Role  
Ing. VeronikaBlablováveronika.blablova@naep.cz
eTwinning - finance    
LucieLaitloválucie.laitlova@naep.cz
+420 221 850 311
eTwinning; Evropská jazyková cena LABEL    
Bc. MartinaNebeskámartina.nebeska@naep.cz
+420 221 850 302
eTwinning    
Mgr. PavlaŠabatkovápavla.sabatkova@naep.cz
+420 221 850 300
Vedoucí odboru primárního vzdělávání    

Další informace v záložkách