English page

Termíny

Kategorie:

Grundtvig - Přípravné návštěvy

Termín 31. 12. 2013Grundtvig

Minimálně 6 týdnů před datem konání přípravné návštěvy.V případě kontaktních seminářů je termín pro podání žádosti vždy uveden na naší webové stránce spolu s informací, kde a kdy se kontaktní seminář pořádá. ... více

Comenius - Přípravné návštěvy

Termín 31. 12. 2013, Koho kontaktovat: NAComenius

Žádosti přijímá NA průběžně, nejméně však 6 týdnů před plánovaným datem PV. ... více

Grundtvig - Mobility osob - Stáže a konference

Termín 31. 12. 2013, Koho kontaktovat: NAGrundtvig

Minimálně 6 týdnů před datem konání stáže či konference. ... více

Erasmus - Přípravné návštěvy

Termín 31. 12. 2013, Koho kontaktovat: NAEPErasmus

Návrhy přípravných návštěv v programu Erasmus lze Národní agentuře pro evropské vzdělávací programy předkládat průběžně. ... více

Leonardo da vinci - Přípravné návštěvy

Termín 31. 12. 2013, Koho kontaktovat: NALeonardo da Vinci

Žádost o grant na přípravnou návštěvu je možné předkládat Národní agentuře průběžně, minimálně však 6 týdnů před plánovaným termínem konání přípravné návštěvy.V případě kontaktních seminářů je termín pro podání žádosti vždy uveden na naší webové stránce spolu s informací, kde a kdy se kontaktní seminář pořádá. ... více

Comenius - Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Termín 17. 9. 2013, Koho kontaktovat: NAComenius

Termíny podání žádostí v roce 2013:16. 1. 2013 (pro akce/kurzy začínající nejdříve 1.5.2013)30. 4. 2013 (pro akce/kurzy začínající nejdříve 1.9.2013)17.9.2013 (pro akce/kurzy začínající nejdříve 1.1.2014)Všechny akce/kurzy musí akce musí začít nejpozději 30. dubna 2014. ... více

Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 (ECHE)

Termín 15. 5. 2013, Koho kontaktovat: EACEAErasmus

... více

Evropská jazyková cena Label - Evropský učitel jazyků roku

Termín 22. 4. 2013, Koho kontaktovat: NAEPEvropská jazyková cena Label

Přihlášku zašlete elektronicky na adresu label@naep.cz nejpozději do 22. dubna 2013. ... více

Evropská jazyková cena Label - ocenění projektů

Termín 22. 4. 2013, Koho kontaktovat: NAEPEvropská jazyková cena Label

Přihlášku zašlete elektronicky spolu s dokumentem Potvzení statutárního zástupce na adresu: label@naep.cz nejpozději do 22. dubna 2013. ... více

Program Erasmus Mundus

Termín 15. 4. 2013Erasmus Mundus

Aktuální výzva v rámci programu Erasmus Mundus (2013 Call for proposals: EACEA/38/12) ... více

Grundtvig - asistentské pobyty

Termín 28. 3. 2013Grundtvig

... více

Grundtvig - dobrovolnické projekty 50+

Termín 28. 3. 2013Grundtvig

... více

Výzva 2013 - program SVES

Termín 28. 3. 2013Studijní návštěvy

Termín pro podání žádosti o grant v programu SVES - studijní návštěvy pro odborníky ve vzdělávání je 28. března 2013. ... více

Program Tempus IV

Termín 26. 3. 2013Tempus

6. výzva v rámci programu Tempus IV (EACEA 35/2012) ... více

Erasmus - Konsorcia 2013/14

Termín 8. 3. 2013, Koho kontaktovat: NAErasmus

... více

Erasmus - Mobility studentů a zaměstnanců 2013/14

Termín 8. 3. 2013, Koho kontaktovat: NAErasmus

... více

Erasmus - Intenzivní programy

Termín 8. 3. 2013, Koho kontaktovat: NAErasmus

... více

Comenius - Partnerství Comenius Regio

Termín 21. 2. 2013, Koho kontaktovat: NAComenius

... více

Grundtvig - organizace workshopu

Termín 21. 2. 2013Grundtvig

... více

Comenius - Projekty partnerství škol

Termín 21. 2. 2013, Koho kontaktovat: NAComenius

... více

Grundtvig - projekty partnerství

Termín 21. 2. 2013Grundtvig

... více

Jean Monnet - Klíčová aktivita 1

Termín 15. 2. 2013, Koho kontaktovat: http://eacea.ec.europa.eu/llp/tools/contacts_jean_monnet_en.phpJean Monnet

Výukové, akademické a informační aktivity v oblasti studií evropské integrace Podklady k aktuální výzvě ... více

Erasmus - Multilaterální projekty

Termín 31. 1. 2013, Koho kontaktovat: Kontakt: EACEAErasmus

... více

2013 Leonardo da VInci - Multilaterální projekty/Přenos inovací

Termín 31. 1. 2013Leonardo da Vinci

Termín pro předložení žádosti o grant na Národní agenturu předkladatele (applicant). ... více

Comenius - Centralizované multilaterální projekty

Termín 31. 1. 2013, Koho kontaktovat: EACEAComenius

Přihlášku k projektu předkládá koordinátor projektu jménem celého partnerství Evropské komisi. ... více

Comenius - Hostitelské instituce

Termín 31. 1. 2013, Koho kontaktovat: NAComenius

... více

Comenius - Asistentský pobyt Comenius

Termín 31. 1. 2013, Koho kontaktovat: NAComenius

... více

Comenius - Tematické sítě

Termín 31. 1. 2013, Koho kontaktovat: EACEAComenius

... více

Comenius - Individuální mobilita žáků

Termín 3. 12. 2012, Koho kontaktovat: NAComenius

Žádost se podává příslušné národní agentuře vysílající školy k 3.12. 2012. ... více

Jean Monnet - Klíčová aktivita 3

Termín 15. 11. 2012, Koho kontaktovat: http://eacea.ec.europa.eu/llp/tools/contacts_jean_monnet_en.phpJean Monnet

Provozní granty na podporu evropských institucí a sdružení v oblasti vzdělávání a odborné přípravyVýzva k předkládání návrhů projektů EACEA/30/12  ... více

2013/2014 Návrh na organizaci studijní návštěvy SVES v ČR

Termín 31. 10. 2012, Koho kontaktovat: Alice MüllerováStudijní návštěvy

Termín pro podání žádostí o organizaci studijních návštěv v ČR je 31. října 2012. V sekci Dokumenty a formuláře najdete formulář a informace o tématech studijních návštěv pro rok 2013/2014. ... více

Národní cena kariérového poradenství 2012

Termín 31. 5. 2012, Koho kontaktovat: EuroguidanceEuroguidance

Upozorňujeme na blížící se termín uzávěrky soutěže Národní cena kariérového poradenství 2012, která má za cíl ocenit poskytovatele kvalitních služeb kariérového poradenství. Do soutěže se můžete přihlásit na webvých stránkách www.narodnicena.eu. ... více

Erasmus Mundus - Společné programy, Partnerství, Podpora evropského vysokoškolského vzdělávání

Termín 30. 4. 2012, Koho kontaktovat: Ing. Tereza Babková / tereza.babkova@naep.cz / 221 850 602Erasmus Mundus

Výzva k předkládání návrhů EACEA/42/11 ... více

SVES - Výzva pro rok 2012

Termín 30. 3. 2012, Koho kontaktovat: Alice MullerováStudijní návštěvy

Termín pro přihlášení do programu SVES - Studijní návštěvy pro odbroniíky ve vzdělavání1. kolo - přihlášky je možné zasílat do 30. března 2012.Online přihlášení zde: ... více

Výzva 2013 - program SVES

Termín 28. 3. 2012, Koho kontaktovat: Alice MüllerováStudijní návštěvy

... více

Tempus IV - Reforma vysokoškolského vzdělávání prostřednictvím mezinárodní spolupráce vysokých škol

Termín 23. 2. 2012, Koho kontaktovat: Ing. Tereza Babková / tereza.babkova@naep.cz / 221 850 602Tempus

Výzva k předkládání návrhů EACEA/25/11 ... více

Klíčová aktivita 1: Akce Jean Monnet

Termín 15. 2. 2012, Koho kontaktovat: Tereza Babková tereza.babkova@naep.czJean Monnet

Výzva k předkládání návrhů 2012 ... více

Erasmus - Multilaterální projekty

Termín 2. 2. 2012, Koho kontaktovat: EACEAErasmus

... více

Leonardo da Vinci - Doprovodná opatření

Termín 2. 2. 2012Leonardo da Vinci

2.2.2012Termín pro předložení žádosti o grant v rámci Výzvy 2012 na Výkonnou agenturu v Bruselu (Executive Agency). ... více

Leonardo da Vinci - Multilaterální projekty/Vývoj inovací - Výzva 2012

Termín 2. 2. 2012Leonardo da Vinci

 2.2.2012Termín pro předložení žádosti o grant na Výkonnou agenturu v Bruselu (Executive Agency). ... více

Leonardo da Vinci - Multilaterální sítě

Termín 2. 2. 2012Leonardo da Vinci

2.2.2012Termín pro předložení žádosti o grant v rámci Výzvy 2012 na Výkonnou agenturu v Bruselu (Executive Agency). ... více

Leonardo da Vinci - Multilaterální projekty/Přenos inovací - Termín pro předložení žádosti o grant - Multilaterální projekty/Přenos inovací 2012

Termín 2. 2. 2012Leonardo da Vinci

Termín pro předložení žádosti o grant k Multilaterálnímu projektu/Přenos inovací v rámci Výzvy 2012 je 2. února 2012. ... více

Klíčová aktivita 3: Provozní granty na podporu evropských institucí a sdružení v oblasti vzdělávání a odborné přípravy

Termín 30. 11. 2011, Koho kontaktovat: Tereza Babková, tereza.babkova@naep.czJean Monnet

Výzva k předkládání návrhů: Roční granty na provozní náklady na rok 2012 ... více

2009_Multilaterální projekty/Přenos inovací - Závěrečná zpráva

Termín 29. 11. 2011Leonardo da Vinci

Termíny pro předložení (odevzdání) Závěrečné zprávy na Národní agenturu pro evropské vzdělávací projekty (NAEP):- 18ti měsíční projekty: nejpozději do 30.5.2011- 2leté projekty: nejpozději do 29.11.2011 ... více

SVES 2011/2012 - druhé kolo

Termín 14. 10. 2011, Koho kontaktovat: NAEP - Alice MüllerováStudijní návštěvy

Příjem žádostí do druhého kola zahájen. Katalog studijních návštěv, on-line přihláška a další informace k dispozici na stránkách http://studyvisits.cedefop.europa.eu/ ... více

Studijní návštěvy - Organizace studijní návštěvy (SVES 2)

Termín 10. 10. 2011, Koho kontaktovat: NAEP - Alice MüllerováStudijní návštěvy

  Žádosti o uspořádání studijní návštěvy v České republice se zasílají na adresu NAEP nejpozději do 10. října každého roku. ... více

Jean Monnet / Informační a výzkumné činnosti pro „Učení o EU ve škole“

Termín 15. 9. 2011, Koho kontaktovat: Tereza Babková, tereza.babkova@naep.czJean Monnet

Záměrem výzvy je podpořit jednostranné projekty v rámci „informačních a výzkumných činností" programu Jean Monnet s cílem zvýšit úroveň obecných znalostí o Evropské unii, jejích politikách a jejích orgánech, a zmenšit tak zvětšující se propast mezi obyvateli a evropskými orgány, a dále vypracovat obsah pro učitele vyučující o EU na úrovni základních a středních škol a v odborném vzdělávání a přípravě. Text výzvyTermín pro předkládání návrhů projektů: 15.9.2011  ... více

EU-USA Atlantis: Spolupráce států EU a USA v oblasti vysokoškolského vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy

Termín 24. 5. 2011Další možnosti spolupráce

Výzva k předkládání návrh projektů 2011 ... více

Erasmus Mundus: Společné programy, Partnerství a Propagace evropského vysokého školství

Termín 29. 4. 2011Erasmus Mundus

Výzva k předkládání návrhů projektů 2011 ... více

Grundtvig - Mobility osob - Vzdělávací kurzy

Termín 29. 4. 2011Grundtvig

Termíny podání žádostí v roce 2011:14.1.2011 (pro akce/kurzy začínající nejdříve 1.5.2011)29.4.2011 (pro akce/kurzy začínající nejdříve 1.9.2011)16.9.2011 (pro akce/kurzy začínající nejdříve 1.1.2012) ... více

Studijní návštěvy - SVES1 - předkládání žádostí

Termín 31. 3. 2011Studijní návštěvy

Termíny pro pro podání žádostí na období 2010 - 2011 jsou následující:1.kolo - 31.3.2011Žadatelé, kteří podají žádosti v 1.kole k 31.3.2011 si mohou vybírat z nabídky studijních návštěv v Katalogu SVES od září 2011 do února 2012.2.kolo - 14.10.2011Žadatelé, kteří podají ... více

Grundtvig - Dobrovolnické projekty

Termín 31. 3. 2011Grundtvig

Termín pro podávání žádostí je jednou ročně - 31.3.2011. ... více

Leonardo da Vinci - Multilaterální projekty/Přenos inovací

Termín 28. 2. 2011, Koho kontaktovat: Multilaterální projekty/Přenos inovacíLeonardo da Vinci

Termín pro předložení žádosti o grant na Národní agenturu předkladatele (žadatel; applicant). ... více

Erasmus - Multilaterální projekty

Termín 28. 2. 2011, Koho kontaktovat: EACEAErasmus

... více

Leonardo da Vinci - Projekty partnerství

Termín 21. 2. 2011, Koho kontaktovat: Projekty partnerstvíLeonardo da Vinci

Termín pro podávání přihlášek ... více

Grundtvig - Projekty partnerství

Termín 21. 2. 2011Grundtvig

Termín pro podávání žádostí je jednou ročně - 21.2.2011. ... více

Grundtvig - Workshopy

Termín 21. 2. 2011Grundtvig

Termín pro podávání žádostí je jednou ročně - 21.2.2011. ... více

Tempus: Společné projekty a Strukturální opatření

Termín 15. 2. 2011Tempus

Výzva k předkládání návrhů projektů 2011 ... více

Klíčová aktivita 1: Akce Jean Monnet

Termín 15. 2. 2011Jean Monnet

Výzva k předkládání návrhů projektů 2011 ... více

Leonardo da Vinci - Projekty mobility

Termín 4. 2. 2011, Koho kontaktovat: Projekty mobilityLeonardo da Vinci

Termín pro podávání přihlášek ... více

2009_Multilaterální projekty/Přenos inovací - Průběžná zpráva

Termín 30. 11. 2010Leonardo da Vinci

Termíny pro předložení (odevzdání) Průběžné zprávy na Národní agenturu pro evropské vzdělávací projekty (NAEP):- 18ti měsíční projekty: nepředkládají Průběžnou zprávu- 2leté projekty: nejpozději do 10.1.2011 ... více

Soutěž Erasmus Student Label 2010

Termín 30. 10. 2010, Koho kontaktovat: barbora.haskova@naep.czErasmus

Termín pro zaslání příspěvků do soutěže napsaných na formuláři a zaslaných spolu s pracovním plánem stáže a certifikátem o absolvování stáže je 30. 10. 2010.Více o soutěži: www.naep.cz/erasmus v sekci Pro studenty  ... více

2010_Leonardo da Vinci - Multilaterální projekty/Přenos inovací

Termín 1. 10. 2010Leonardo da Vinci

Termín začátku realizace projektu (Leonardo da Vinci - Multilaterální projekty/Přenos inovací) schváleného k financování v rámci Výzvy 2010, a současně začátek uznatelnosti nákladů.Ukončení období realizace projektu a tím i konec období uznatelnosti nákladů projektu se řídí obdobím trvání projektu zvoleným v žádosti o grant (např. 12, 13, 18 měsíců apod.). ... více

Erasmus Mundus

Termín 30. 4. 2010, Koho kontaktovat: tereza.babkova@naep.czErasmus Mundus

Termín pro předkládání návrhů v rámci všech tří akcí programu Erasmus Mundus. ... více

Leonardo da Vinci - Multilaterální (tematické) sítě

Termín 26. 2. 2010Leonardo da Vinci

Termín pro předložení žádosti o grant v rámci Výzvy 2010 na Výkonnou agenturu v Bruselu (Executive Agency). ... více

Leonardo da Vinci - Doprovodná opatření

Termín 26. 2. 2010Leonardo da Vinci

Termín pro předložení žádosti o grant v rámci Výzvy 2010 na Výkonnou agenturu v Bruselu (Executive Agency). ... více

Leonardo da Vinci - Multilaterální projekty/Vývoj inovací

Termín 26. 2. 2010Leonardo da Vinci

Termín pro předložení žádosti o grant na Výkonnou agenturu v Bruselu (Executive Agency). ... více

2010_Leonardo da Vinci - Multilaterální projekty/Přenos inovací

Termín 26. 2. 2010Leonardo da Vinci

Termín pro předložení žádosti o grant na Národní agenturu předkladatele (applicant). ... více

Termín pro předkládání žádostí projektů Partnerství 2010

Termín 19. 2. 2010Leonardo da Vinci

 Termín pro předkládání projektových žádostí Partnerství programu Leonardo da Vinci v rámci Výzvy 2010 je do 19.2.2010. Seminář pro žadatele se bude konat během prvního týdne v lednu 2010 v prostorách DZS MŠMT. ... více

Leonardo da Vinci - Projekty mobility

Termín 5. 2. 2010Leonardo da Vinci

Termín pro podávání přihlášek ... více

FM EHP/Norska - Mobilita studentů

Termín 15. 10. 2009Norské fondy a fondy EHP

Termín pro podávání studentských žádostí je 15.10.2009. Tento termín se vztahuje na letní semestr 2010.Žádný další termín momentálně není vypsán. ... více

Termín předložení průběžné zprávy projektů 2008

Termín 30. 6. 2009Leonardo da Vinci

Termín pro předložení průběžné zprávy projektů Partnerství výzvy 2008 je do 30.června 2009. ... více

Erasmus Mundus / Společné programy

Termín 30. 4. 2009Erasmus Mundus

Termín pro předkládání návrhů společných magisterských a doktorských programů v rámci výzvy programu Erasmus Mundus. ... více

Tempus IV / Společné projekty, Strukturální opatření

Termín 28. 4. 2009Tempus

Termín pro předkládání návrhů společných projektů a strukturálních opatření v rámci druhé výzvy programu Tempus IV. ... více

Grundtvig - Mobility osob - Asistentské pobyty

Termín 31. 3. 2009, Koho kontaktovat: jakub.cihelka@naep.czGrundtvig

Termín pro podávání žádostí je jednou ročně - 31.3.2009. ... více

Erasmus Mundus / Partnerství

Termín 13. 3. 2009Erasmus Mundus

Termín pro předkládání návrhů projektů partnerství v rámci výzvy programu Erasmus Mundus. ... více

Erasmus v roce 2009 - předkládání žádostí

Termín 13. 3. 2009Erasmus

Organizace intenzivních kurzů českého jazyka: 6.2.2009Mobility studentů a zaměstnanců VŠ/VOŠ: 13.3.2009Intenzivní programy: 13.3.2009 ... více

Leonardo da Vinci - Multilaterální sítě

Termín 27. 2. 2009Leonardo da Vinci

Termín pro předložení žádosti o grant na Výkonnou agenturu v Bruselu (Executive Agency). ... více

Leonardo da Vinci - Multilaterální projekty/Vývoj inovací

Termín 27. 2. 2009Leonardo da Vinci

Termín pro předložení žádosti o grant na Výkonnou agenturu v Bruselu (Executive Agency). ... více

Leonardo da Vinci - Multilaterální projekty/Přenos inovací

Termín 27. 2. 2009Leonardo da Vinci

Termín pro předložení žádosti o grant na Národní agenturu předkladatele (applicant). ... více

Leonardo da Vinci - Doprovodná opatření

Termín 27. 2. 2009Leonardo da Vinci

Termín pro předložení žádosti o grant na Výkonnou agenturu v Bruselu (Executive Agency). ... více

Leonardo da Vinci - Projekty partnerství

Termín 20. 2. 2009Leonardo da Vinci

Termín pro podávání přihlášek ... více

Jean Monnet - Termín pro předložení žádostí

Termín 13. 2. 2009, Koho kontaktovat: The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)Jean Monnet

... více

Leonardo da Vinci - Projekty mobility

Termín 6. 2. 2009Leonardo da Vinci

Termín pro podávání přihlášek ... více

FM EHP/Norska - Termíny pro podávání žádostí o grant

Termín 15. 10. 2008, Koho kontaktovat: Kateřina Šíchová - katerina.sichova@naep.czNorské fondy a fondy EHP

Termín pro podávání žádostí o grant individuální mobility studentů pro letní semestr 2009 je 15.10.2008.Elektronickou verzi žádosti musí NAEP obdržet k těmto termínům, u originálu žádosti zaslaného poštou je rozhodující razítko pošty na obálce (tzn. nejpozdější datum na obálce musí být 15.10.2008). ... více