English page

Termíny

Kategorie:

Harmonogram

SCIEX-NMSch Švýcarska

Přehled o závazných termínech v rámci 10. výzvy(detailnější přehled naleznete zde)2014 1.1.2014vyhlášení výzvy - bližší informace na www.sciex.ch1.4.2014závazný termín pro zaslání formulářů na sciex@crus.chkonec srpnarozhodnutí o výsledcích 10. výzvy31.10.2015nejpozdější termín pro ukončení výzkumných pobytů ve Švýcarsku ... více