English page

Detail dokumentu nebo formuláře

Formulář žádosti_projekty partnerství Grundtvig 2013

04. 02. 2013 (aktualizováno)

Pro předkládání žádostí v roce 2013 slouží stejně jako v předchozích Výzvách elektronická žádost, která je ke stažení ZDE.

Dokument je ve formátu PDF a vyplňuje se v programu Adobe Reader.

Program Adobe Reader je ke stažení zdarma na www.adobe.com.

Nejbližší termín pro předložení projektové žádosti je 21. února 2013 (projekty budou probíhat v období 1. srpna 2013 - 30. července 2015).

Před podáním žádosti je nutné prostudovat příslušné kapitoly v dokumentu Guide for the Applicant 2013 a The General Call for Proposals 2013 a doporučujeme seznámit se také s těmito dokumenty:

Každý z partnerů projektu si musí zjistit na internetových stránkách své Národní agentury národní priority a administrativní kritéria specifická pro jeho zemi (česká Národní agentura nemá pro Výzvu 2013 žádné priority, specifická administativní kritéria viz sekce "výběrové řízení").

Nejbližší termín pro předložení projektové žádosti je 21. února 2013 (projekty budou probíhat v období 1. srpna 2013  31. července 2015).

A) Koordinující česká instituce provede k 21. únoru 2013 následující úkony:

  • odešle žádost on-line a přepošle tuto verzi emailem všem partnerům projektu
  • předloží žádost poštou ve 3 originálních podepsaných vyhotoveních na adresu české Národní agentury
  • odešle žádost elektronicky (soubor PDF) v příloze e-mailu na: grundtvig@naep.cz


B) Partnerská česká instituce provede k 21. únoru 2013 následující úkony:

  • předloží žádost poštou v jednom originálním podepsaném vyhotovení na adresu české Národní agentury
  • odešle žádost elektronicky (soubor PDF, který obdržel od koordinátora) v příloze e-mailu na: grundtvig@naep.cz

Žádost je nezbytné vyplnit v pracovním jazyce připravovaného projektu (jakýkoliv jazyk EU), pokud však bude vyplněna v jiném jazyce než je angličtina, francouzština, němčina nebo čeština, bude nutno přiložit k žádosti překlad do českého jazyka.


Přihláška musí být vyplněna na počítači a vytištěna, nelze ji vyplňovat ručně.

  

Předložení podepsaného originálu žádosti:

Adresa pro zaslání žádosti pro české koordinátory a stejně tak české partnery:

DZS/NAEP

Program Grundtvig

Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1

UPOZORNĚNÍ: Pokud jste koordinátory projektu, ujistěte se, že všichni Vaši partneři předložili žádost Národní agentuře ve své zemi (jak poštou, tak elektronicky)!

Helpdesk pro vyplňování elektronických žádostí:

telefon: +420 221 850 106, +420 724 967 274
e-mail: helpdesk@naep.cz

Pro informaci: V rámci výběrového kola k 21. únoru 2012 (Výzva 2012) česká Národní agentura zaregistrovala 155 žádostí o grant pro projekt partnerství Grundtvig a z toho se jich podařilo finančně podpořit 65.

PDF - Adobe Acrobat en