English page

Detail dokumentu nebo formuláře

Formulář žádosti o grant 2012

17. 01. 2012 (aktualizováno)

Pro předkládání žádostí v roce 2012 slouží stejně jako v předchozích Výzvách elektronická žádost, která je ke stažení ZDE.

Dokument je ve formátu PDF a vyplňuje se v programu Adobe Reader.

Program Adobe Reader je ke stažení zdarma na www.adobe.com.

Pro úspěšné podání žádosti doporučujeme prostudování následujících dokumentů:

Nejbližší termín pro předložení projektové žádosti je 21. února 2012 (projekty budou probíhat v období 1. srpna 2012 - 30. července 2014). 

A) Koordinující česká instituce provede k 21. únoru 2012 následující úkony:

  • odešle žádost on-line 
  • předloží žádost poštou ve 3 originálních podepsaných vyhotoveních na adresu české Národní agentury
  • odešle žádost elektronicky (soubor PDF) v příloze e-mailu na: petra.krnanska@naep.cz


B) Partnerská česká instituce provede k 21. únoru 2012 následující úkony:

  • předloží žádost poštou v jednom originálním podepsaném vyhotovení na adresu české Národní agentury
  • odešle žádost elektronicky (soubor PDF) v příloze e-mailu na: petra.krnanska@naep.cz

Žádost je nezbytné vyplnit v pracovním jazyce připravovaného projektu (jakýkoliv jazyk EU), pokud však bude vyplněna v jiném jazyce než je angličtina, francouzština, němčina nebo čeština, bude nutno přiložit k žádosti překlad do českého jazyka.


Přihláška musí být vyplněna na počítači a vytištěna, nelze ji vyplňovat ručně.

  

Předložení podepsaného originálu žádosti:

Adresa pro zaslání žádosti pro české koordinátory a stejně tak české partnery:

DZS/NAEP

Program Grundtvig

Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1

UPOZORNĚNÍ: Pokud jste koordinátory projektu, ujistěte se, že všichni Vaši partneři předložili žádost Národní agentuře ve své zemi (jak poštou, tak elektronicky)!

Pro Vaši informaci v rámci výběrového kola 21. února 2011 česká Národní agentura zaregistrovala 100 žádostí o grant na Projekt partnerství Grundtvig.

Helpdesk pro vyplňování elektronických žádostí:

telefon: +420 221 850 106
e-mail: helpdesk@naep.cz

PDF - Adobe Acrobat en