English page

Detail dokumentu nebo formuláře

Formulář žádosti projektu partnerství 2011

27. 01. 2011 (aktualizováno)

Podání žádosti

  • nelze zasílat vyplněný formulář žádosti Národní agentuře ke konzultaci před tímto termínem
  • v plánu mobilit je nutné uvést vedle plánovaných zahraničních mobilit i tuzemské související s aktivitami projektu

Kolikrát zaslat formulář a v jaké formě?

  • koordinující česká instituce zašle k danému termínu 3 originály kompletně vyplněného formuláře žádosti (e-form) v pracovním jazyce projektu na adresu Národní agentury. Pokud není pracovním jazykem partnerství angličtina, francouzština nebo němčina, je nutno žádost přeložit do jednoho z těchto jazyků nebo do češtiny a přiložit k žádosti, a to ve 3 originálních vyhotoveních a také elektronicky v příloze e-mailu na: petra.krnanska@naep.cz
  • partnerská česká instituce zašle k danému termínu finální verzi kompletně vyplněného formuláře žádosti (e-form) podaného koordinátorem na adresu národní agentury, a to v 1 originálním vyhotovení a také elektronicky v příloze e-mailu na: petra.krnanska@naep.cz. Pokud je e-form vyplněn v jiném jazyce než je angličtina, francouzština nebo němčina, je nutno žádost přeložit do jednoho z těchto jazyků nebo do češtiny a přiložit k žádosti.
  • v případě, že koordinující instituce podává žádost své Národní agentuře v jiném než pracovním jazyce projektu, musí poskytnout partnerským institucím žádost v pracovním jazyce projektu
  • pokyny pro zpracování žádosti 2011 naleznete zde;
  • příručku pro realizaci projektu tzv. Grundtvig Navigator naleznete zde. Český překlad Navigatora je k dispozici zde.

ELEKTRONICKOU ŽÁDOST ON-LINE VYPLŃUJE A PODÁVÁ POUZE KOORDINUJÍCÍ ORGANIZACE! JAK PARTNER, TAK KOORDINÁTOR PAK ZASÍLÁ POŠTOU A EMAILEM SVÉ NÁRODNÍ AGENTUŘE.
 

Výběrové kolo 21. 2. 2011

Pro předkládání žádostí v roce 2011 slouží elektronická žádost.

Dokument je ve formátu PDF a vyplňuje se v programu Adobe Reader. Je potřeba použít verzi programu 8.2 nebo vyšší.

Program Adobe Reader je ke stažení zdarma na www.adobe.com.

Pro úspěšné podání žádosti doporučujeme prostudování následujících dokumentů:

Příručka k vyplnění elektronické žádosti (v AJ a ČJ)

Podání žádosti Partnerství Grundtvig ve Výzvě 2011

Termín pro předložení projektové žádosti je 21. února 2011 (rozhoduje datum poštovního razítka). Platí pro projekty, které začínají od 1. srpna 2011.


Koordinující česká instituce zašle k danému termínu kompletně vyplněný formulář žádosti E-FORM v pracovním jazyce projektu na adresu Národní agentury. Česká Národní agentura akceptuje následující jazykové verze přihlášky bez překladu: anglická, německá a francouzská (vždy na příslušném formuláři). V ostatních případech je nutné přiložit překlad do českého jazyka.


Koordinující česká instituce zasílá žádost vytištěnou ve 3 originálních vyhotoveních na adresu Národní agentury pro evropské vzdělávací programy a také elektronicky (soubor PDF) v příloze e-mailu na: petra.krnanska@naep.cz


Partnerská česká instituce zasílá žádost k danému termínu finální verzi kompletně vyplněného formuláře žádosti E-FORM podaného koordinátorem na adresu české národní agentury, a to v jednom originálním vyhotovení a také elektronicky (soubor PDF) v příloze e-mailu na: petra.krnanska@naep.cz  Pokud je e-form vyplněn v jiném jazyce než je angličtina, francouzština nebo němčina, je nutno žádost přeložit do jednoho z těchto jazyků a přiložit k žádosti.


V případě, že koordinující instituce podává žádost své Národní agentuře v jiném než pracovním jazyce projektu, musí poskytnout partnerským institucím žádost v pracovním jazyce projektu.


Přihláška musí být vyplněna v počítači a vytištěna, není možné ji vyplnit ručně.

Poté, co žádost úspěšně odešlete online, obdržíte potvrzení o odeslání, které také obsahuje pokyny, jak dále postupovat. Pro informaci toto potvrzení příkládáme zde. Překlad potvrzení do češtiny naleznete zde.

Společně s vytištěnou žádostí, kde je ručně zapotřebí vyplnit údaje v části M, opatřit podpisem a razítkem organizace, zašlete i potvrzení o odeslání.

Prosíme, zkontrolujte rovněž, zda není na žádosti uveden vodotiskem nápis DRAFT.

Komu se žádost Partnerství Grundtvig 2011 zasílá:

Každá organizace zapojená do partnerství podává žádost o grant své Národní agentuře.

Adresa pro zaslání žádosti pro české koordinátory a stejně tak české partnery:

Dům zahraničních služeb

Národní agentura pro evropské vzdělávací programy
Program Grundtvig

Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1

PDF - Adobe Acrobat en