English page

Detail dokumentu nebo formuláře

Srovnávací údaje / grafy / schémata

01. 03. 2013 (aktualizováno)

Srovnávací údaje / grafy / schémata


Schéma vzdělávací soustavy České republiky v školním/akademickém roce 2012/13

Diagram of the education system of the Czech Republic 2012/13


Organizace školního a akademického roku 2012/13 

Školní rok
Akademický rok

Informace o datech zahájení a ukončení školního/akademického roku a o dnech prázdnin v evropských zemích.

Struktura evropských vzdělávacích systémů od preprimárního po terciární vzdělávání (ISCED 0 - 5)

Publikace zachycují ve formě diagramů strukturu vzdělávacích systémů od preprimárního po terciární vzdělávání ve 31 zemích zastoupených v síti Eurydice.

Základní vzdělávání v Evropě

Tabulka podávající základní přehled o délce povinné školní docházky v jednotlivých státech a typickém věku žáka při vstupu do povinné školní docházky a při jejím ukončení.

Učební plány

Přehled učebních plánů obsahuje počty hodin pro jednotlivé ročníky a pro jednotlivé předměty v povinném vzdělávání v členských i kandidátských zemích EU a v zemích ESVO/EHP

Platy učitelů a ředitelů škol

Shrnutí platů učitelů a ředitelů škol v primárním a sekundárním vzdělávání v zemích EU a v kandidátských zemích.

Poplatky a podpora na vysokých školách

Diagramy zobrazující výši poplatků a podpory na vysokých školách v evropských zemích.