English page

Detail dokumentu nebo formuláře

2013 Leonardo da Vinci - Multilaterální projekty/Přenos inovací - tabulka diseminančních aktivit

10. 06. 2014 (aktualizováno)

Následující tabulka diseminančních aktivit  je přílohou zpráv (Průběžné a Závěrečné) předkládaných Národní agentuře a slouží pro zpřehlednění podkladů, které jsou zasílány jako důkazy o provedení diseminačních aktivit jednotlivými partnery. Informace vyplňované příjemcem grantu musí být v souladu s údaji vyplněnými ve formuláři Průběžné a Závěrečné zprávy v části "Dissemination and exploitation of results".

Pravidla pro předložení zpráv jsou k dispozici zde.