English page

Detail dokumentu nebo formuláře

2012 Leonardo da Vinci - Multilaterální projekty/Přenos inovací - žádost o grant (přihláška)

05. 11. 2012 (aktualizováno)

UPOZORNĚNÍ:

V případě používání starší verze Adobe reader může dojít při validaci údajů v žádosti o grant u Multilaterálních projektů/Přenos inovací (TOI) k problémům, které mohou zabránit jejímu on-line předložení.

Z tohoto důvodu použijte následující verze:

- 9.5 / 10.1.2 v případě Windows

- 9.4 / 10.1.2 v případě Mac OS

- 9.4.7 v případě Linux

 

Pro online předkládání žádostí v roce 2012 slouží elektronická žádost.  (přihláška, eForm, verze 4.5)

Žádost o grant (přihláška) pro online předložení je ve formátu PDF a vyplňuje se v programu Adobe Reader. Je potřeba použít verzi programu 8.2 a vyšší.

Program Adobe Reader je ke stažení zdarma na www.adobe.com.

Pro úspěšné podání žádosti doporučujeme prostudování následujících dokumentů:

2012_Příručka pro uživatele eForm 2012

2012_Příloha žádosti - Sazby

Supplement_eForm_TOI_2012

Předložení žádosti o grant Leonardo da Vinci – Multilaterální projekty/Přenos inovací ve Výzvě 2012

Žádost o grant se předkládá v pracovním jazyce partnerství (konsorcia). Ke stažení je anglická verze žádosti, v případě jiného pracovního jazyka partnerství (a současně  žádosti) kontaktujte Národní agenturu.

Předkládající česká instituce (applicant) předloží elektronickou žádost online, dále zašle k danému termínu kompletně vyplněný formulář žádosti v pracovním jazyce partnerství, a to jak elektronicky na adresu leonardo.prenosinovaci@naep.cz (viz dále), tak v tištěné podobě ve 3 vyhotoveních (1 originál + 2 kopie) včetně příloh (přílohy pouze u tištěné podoby), na adresu české Národní agentury.

Dům zahraničních služeb/Národní agentura pro evropské vzdělávací programy
        
Leonardo da Vinci – Multilaterální projekty/Přenos inovací

Na Poříčí 1035/4
       110 00 Praha 1

Žádost o grant předkládá Národní agentuře ve své zemi jménem všech partnerů (konsorcia) pouze předkladatel (žadatel; applicant)!!!

Přihláška musí být vyplněna v počítači a vytištěna, není možné ji vyplnit ručně (kromě části I. Signature).

Termín pro předložení žádosti na Národní agenturu je 2. února 2012 (rozhoduje datum poštovního razítka).

Helpdesk pro vyplňování elektronických žádostí:

Telefon: +420 221 850 406 (nebo +420 221 850 106)

E-mail: veneta.toncevova@naep.cz

Správný postup, který zajistí, že elektronická žádost byla ve stejné podobě zaslána centrálnímu serveru, uložena ve Vašem PC, vytisknuta a zaslána Národní agentuře:

1. KOMPLETNĚ VYPLNĚNOU KONEČNOU VERZI ŽÁDOSTI ULOŽTE.

2. KLIKNĚTE NA TLAČÍTKO "Submit online" (sekce J.3. Standart submission procedure), ČÍMŽ SE ŽÁDOST ODEŠLE DO CENTRÁLNÍ DATABÁZE A STATUS V TABULCE J.2 SE ZMĚNÍ Z UNKNOWN NA OK.

3. ŽÁDOST ZNOVU ULOŽTE A VYTISKNĚTE.

4. RUČNĚ VYPLŇTE SEKCI „I. SIGNATURE“ V ŽÁDOSTI O GRANT, VÝTISK ŽÁDOSTI OPATŘETE ORIGINÁLNÍM PODPISEM STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE ORGANIZACE PŘEDKLADATELE (ŽADATELE) A RAZÍTKEM.

5. 2x OKOPÍRUJTE ORIGINÁLNĚ PODEPSANOU ŽÁDOST.

6. PŘILOŽTE POVINNÉ PŘÍLOHY.

7. NA NÁRODNÍ AGENTURU ODEŠLETE:

   A) POŠTOU VŠECHNA 3 KOMPLETNÍ VYHOTOVENÍ ŽÁDOSTI (1x originál + 2x kopie) VČETNĚ PŘÍLOH                   

      + B) ELEKTRONICKY ZAŠLETE ŽÁDOST O GRANT (BEZ POVINNÝCH PŘÍLOH) NA E-MAILOVOU ADRESU  leonardo.prenosinovaci@naep.cz

Další podrobné informace v části Popis a dokumentu Supplement for TOI 2012 eForm.

V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte Národní agenturu .