English page

Detail dokumentu nebo formuláře

2012 Leonardo da Vinci-Multilaterální projekty/Přenos inovací - Průběžná_a_Závěrečná_zpráva_finanční tabulky (financial tables) pro projekty 2012

22. 04. 2013 (aktualizováno)

Následující finanční tabulky jsou součástí kompletní Průběžné a Závěrečné zprávy a musí být předloženy spolu s vyplněným formulářem "Průběžná zpráva (Závěrečná zpráva") a dalšími povinnými přílohami.

U projektů, které předkládaly Průběžnou zprávu,  se pro Závěrečnou zprávu pokračuje ve finančních tabulkách použitých pro Průběžnou zprávu.

 

MS Excel en