English page

Detail dokumentu nebo formuláře

2011 Leonardo da Vinci-Multilaterální projekty/Přenos inovací - Průběžná_a_Závěrečná_zpráva_finanční tabulky (financial tables) pro projekty 2011

08. 11. 2011 (aktualizováno)

Následující finanční tabulky jsou součástí kompletní Průběžné a Závěrečné zprávy a musí být předloženy spolu s vyplněným formulářem "Průběžná zpráva" ("Závěrečná zpráva") a dalšími povinnými přílohami.

U projektů, které předkládaly Průběžnou zprávu,  se pro Závěrečnou zprávu pokračuje ve finančních tabulkách použitých pro Průběžnou zprávu.

MS Excel en