English page

Detail dokumentu nebo formuláře

2011 Leonardo da Vinci - Multilaterální projekty/Přenos inovací - tabulka diseminančních aktivit

08. 11. 2011 (aktualizováno)

Následující tabulka diseminančních aktivit je přílohou zpráv (Průběžné a Závěrečné) předkládaných Národní agentuře a slouží pro zpřehlednění podkladů, které jsou zasílány jako důkazy o provedení diseminačních aktivit jednotlivými partnery. Informace vyplňované příjemcem grantu musí být v souladu s údaji vyplněnými ve formuláři Průběžné a Závěrečné zprávy v části "Dissemination and exploitation of results".