English page

Detail dokumentu nebo formuláře

2011 Leonardo da Vinci-Multilaterální projekty/Přenos inovací - Žádost o dodatek ke smlouvě (Grant Agreement Amendment Request Form)

05. 06. 2013 (aktualizováno)

Součástí vyplněného formuláře žádosti o dodatek zasílaného na Národní agenturu jsou různé povinné přílohy podle charakteru změny. Kvůli seznamu těchto příloh kontaktujte v jednotlivých případech  zástupce Národní agentury.

Pro některé kódy vyplňované do formuláře žádosti (Organisation type code, Sector code, Size code) použijte kódy v žádosti o grant, Region codes najdete zde...

Provádění změn souvisejících s realizací Multilaterálního projektu/Přenosu inovací se řídí některými obecnými pravidly .

MS Word en