English page

Detail dokumentu nebo formuláře

2011 Leonardo da Vinci - Multilaterální projekty/Přenos inovací - žádost o grant (přihláška)

07. 11. 2011 (aktualizováno)

Pro online předkládání žádostí v roce 2011 slouží elektronická žádost.  (eForm, verze 3.10)

Žádost o grant pro online předložení je ve formátu PDF a vyplňuje se v programu Adobe Reader. Je potřeba použít verzi programu 8.2 nebo vyšší.

Program Adobe Reader je ke stažení zdarma na www.adobe.com.

Pro úspěšné podání žádosti doporučujeme prostudování následujícího dokumentu:

2011_Příručka elektronický formulář (v ČJ)

2011_Příloha žádosti - Sazby

 

Předložení žádosti o grant Leonardo da Vinci – Multilaterální projekty/Přenos inovací ve Výzvě 2011

Žádost o grant se předkládá v pracovním jazyce partnerství (konsorcia). Ke stažení je anglická verze žádosti, v případě jiného pracovního jazyka partnerství (a současně  žádosti) kontaktujte Národní agenturu.

Předkládající česká instituce (applicant) předloží elektronickou žádost online, dále zašle k danému termínu kompletně vyplněný formulář žádosti v pracovním jazyce partnerství, a to jak elektronicky na adresu leonardo.prenosinovaci@naep.cz (viz dále), tak ve 3 výtiscích (1 originál + 2 kopie) včetně příloh na adresu české Národní agentury.

Dům zahraničních služeb/Národní agentura pro evropské vzdělávací programy
        
Leonardo da Vinci – Multilaterální projekty/Přenos inovací

Na Poříčí 1035/4
       110 00 Praha 1

Žádost o grant předkládá Národní agentuře ve své zemi jménem všech partnerů (konsorcia) pouze předkladatel (žadatel; applicant)!!!

Přihláška musí být vyplněna v počítači a vytištěna, není možné ji vyplnit ručně (kromě části I. Signature).

Termín pro předložení žádosti na Národní agenturu je 28. února 2011 (rozhoduje datum poštovního razítka).

 

Helpdesk pro vyplňování elektronických žádostí:

Telefon: +420 221 850 106

E-mail: helpdesk@naep.cz

 

Správný postup, který zajistí, že elektronická žádost byla ve stejné podobě zaslána centrálnímu serveru, uložena ve Vašem PC, vytisknuta a zaslána Národní agentuře:

1. KOMPLETNĚ VYPLNĚNOU KONEČNOU VERZI ŽÁDOSTI ULOŽTE.

2. KLIKNĚTE NA TLAČÍTKO "Submit online" (sekce J.3. Standart submission procedure), ČÍMŽ SE ŽÁDOST ODEŠLE DO CENTRÁLNÍ DATABÁZE.

3. ODESLANOU ŽÁDOST VYTISKNĚTE.

4. RUČNĚ VYPLŇTE SEKCI „I. SIGNATURE“ V ŽÁDOSTI O GRANT, VÝTISK ŽÁDOSTI OPATŘETE ORIGINÁLNÍM PODPISEM STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE ORGANIZACE PŘEDKLADATELE (ŽADATELE).

5. 2x OKOPÍRUJTE ORIGINÁLNĚ PODEPSANOU ŽÁDOST.

6. PŘILOŽTE POVINNÉ PŘÍLOHY.

7. NA NÁRODNÍ AGENTURU ODEŠLETE:

   A) POŠTOU VŠECHNA 3 KOMPLETNÍ VYHOTOVENÍ ŽÁDOSTI (1x originál + 2x kopie) VČETNĚ PŘÍLOH                   

      + B) ELEKTRONICKY ZAŠLETE ŽÁDOST O GRANT (BEZ POVINNÝCH PŘÍLOH) NA E-MAILOVOU ADRESU  leonardo.prenosinovaci@naep.cz

Další podrobné informace v části Popis a dokumentu Supplement for TOI 2011 eForm.

V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte Národní agenturu.