English page

Detail dokumentu nebo formuláře

2010 Příručka pro žadatele - část IIb (Guide for applicants 2010)

20. 10. 2012 (aktualizováno)

Část III: Podrobné informace o jednotlivých aktivitách

Další jazykové mutace naleznete na webu Evropské komise viz: http://ec.europa.eu/education/llp/general-call-for-proposals-2010_en.htm

Pozn.: Česká verze dokumentu je překlad.

PDF - Adobe Acrobat cs en