English page

Detail dokumentu nebo formuláře

2008 Výzva k předkládání návrhů (Call for Proposals 2008)

18. 05. 2009 (aktualizováno)

Byla vyhlášena nová výzva k předkládání návrhů v rámci Programu celoživotního učení pro rok 2008.

Více informací naleznete na stránkách Evropské komise, viz:

http://ec.europa.eu/education/llp/doc932_en.htm

1. Cíle a popis
Tato výzva k předkládání návrhů vychází z rozhodnutí schváleného Evropským parlamentem a Radou dne 15. listopadu 2006 (rozhodnutí č. 1720/2006/ES) (1), kterým se zavádí program celoživotního učení. Program se vztahuje na období 2007 až 2013. Specifické cíle programu celoživotního učení stanoví čl. 1 odst. 3 uvedeného rozhodnutí.
 

2. Způsobilí žadatelé
Program celoživotního učení se týká všech druhů a úrovní vzdělávání, včetně odborného vzdělávání a přípravy, a je přístupný všem subjektům, které stanoví článek 4 výše uvedeného rozhodnutí.
Žadatelé musí být usazeni v jedné z těchto zemí:
- 27 členských států Evropské unie (od 1. ledna 2007),
- země ESVO a EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko,
- kandidátské země: Turecko.

3. Rozpočet a doba trvání projektů
Celkový rozpočet určený pro tuto výzvu se odhaduje na 901 milionů EUR.
Výše udělených grantů a délka projektů se liší v závislosti na různých faktorech, jako je druh projektu a počet účastnických států.

4. Uzávěrka pro předložení žádostí
Hlavní uzávěrky jsou:
Erasmus University Charter - 30. listopadu 2007
Comenius, Grundtvig: Mobilita - 31. ledna 2008
Leonardo da Vinci: Mobilita - 8. února 2008
Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Partnerství - 15. února 2008
Program Jean Monnet - 15. února 2008
Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Multilaterální projekty,
sítě a doprovodná opatření - 29. února 2008
Erasmus: Mobilita - 14. března 2008
Leonardo da Vinci: Multilaterální projekty přenosu informací - 14. března 2008
Průřezový program - 31. března 2008
 

5. Podrobné informace
Úplné znění výzvy k předkládání návrhů spolu s formuláři a pokyny pro uchazeče lze nalézt na této internetové adrese: http://ec.europa.eu/education/llp/doc932_en.htm. Žádosti musí být v souladu se všemi podmínkami úplného znění a musí být předloženy na uvedených formulářích.