English page

Detail dokumentu nebo formuláře

2011 Formulář průběžné zprávy Projektů partnerství 2011

15. 05. 2012 (aktualizováno)

Formulář Progress report Projektů partnerství 2011 je k dispozici na webových stránkách NAEP. Zpráva se předkládá v anglickém jazyce ve stanoveném termínu dle grantové smlouvy do 30.června 2012. Zpracovanou zprávu zašlete podepsanou od kontaktní osoby projektu a statutárního zástupce organizace a orazítkovanou na adresu - Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1.

MS Word cs