English page

Detail dokumentu nebo formuláře

2010 Leonardo da Vinci - Multilaterální projekty/Přenos inovací - žádost o grant (přihláška)

14. 10. 2013 (aktualizováno)

Pro online předkládání žádostí v roce 2010 slouží elektronická žádost. (E-FORM)

Žádost o grant pro online předložení je ve formátu PDF a vyplňuje se v programu Adobe Reader. Je potřeba použít verzi programu 8.1 nebo vyšší.

Program Adobe Reader je ke stažení zdarma na www.adobe.com.

Pro úspěšné podání žádosti doporučujeme prostudování následujících dokumentů:

2010_Příručka elektronický formulář (v ČJ)

Předložení žádosti o grant Leonardo da Vinci – Multilaterální projekty/Přenos inovací ve Výzvě 2010

Žádost o grant se předkládá v pracovním jazyce partnerství (konsorcia). Ke stažení je anglická verze žádosti, v případě jiného pracovního jazyka partnerství (a současně  žádosti) kontaktujte Národní agenturu.

Předkládající česká instituce (applicant) předloží elektronickou žádost online, dále zašle k danému termínu kompletně vyplněný formulář žádosti E-FORM (včetně Potvrzení o odeslání - "Submission confirmation") v pracovním jazyce partnerství, a to jak elektronicky na adresu leonardo.prenosinovaci@naep.cz (viz dále), tak ve 3 výtiscích včetně příloh na adresu české Národní agentury.

Národní agentura pro evropské vzdělávací programy
        
Leonardo da Vinci – Multilaterální projekty/Přenos inovací

Na Poříčí 1035/4
       110 00 Praha 1

Žádost o grant předkládá Národní agentuře ve své zemi jménem všech partnerů (konsorcia) pouze předkladatel (applicant)!!!

Přihláška musí být vyplněna v počítači a vytištěna, není možné ji vyplnit ručně (kromě části J. Signature).

Poté, co žádost úspěšně odešlete online, obdržíte Potvrzení o odeslání ("Submission confirmation"). Pro informaci toto potvrzení v EN přikládáme zde. (Pro orientaci překlad potvrzení do češtiny naleznete zde.)

Termín pro předložení žádosti na Národní agenturu je 26. února 2010 (rozhoduje datum poštovního razítka).

Helpdesk pro vyplňování elektronických žádostí:

Telefon: +420 221 850 106
E-mail:
pavel.kovalsky@naep.cz

Správný postup, který zajistí, že elektronická žádost byla ve stejné podobě zaslána centrálnímu serveru, uložena ve Vašem PC, vytisknuta a zaslána Národní agentuře:

1. KOMPLETNĚ VYPLNĚNOU KONEČNOU VERZI ŽÁDOSTI ULOŽTE.

2. KLIKNĚTE NA TLAČÍTKO "Submit online" (sekce I.2. Standart submission procedure), ČÍMŽ SE ŽÁDOST ODEŠLE NA CENTRÁLNÍ SERVER A ZMIZÍ PŘETISK DRAFT.

3. OBRATEM PO ELEKTRONICKÉM ODESLÁNÍ ŽÁDOSTI OBDRŽÍTE „SUBMISSION CONFIRMATION“.

4. ODESLANOU ŽÁDOST A "SUBMISSION CONFIRMATION“ 3x VYTISKNĚTE.

5. RUČNĚ VYPLŇTE SEKCI „J. SIGNATURE“ V ŽÁDOSTI O GRANT, KAŽDÝ VÝTISK ŽÁDOSTI OPATŘETE ORIGINÁLNÍM PODPISEM STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE ORGANIZACE PŘEDKLADATELE.

6. KE KAŽDÉMU VÝTISKU ŽÁDOSTI PŘILOŽTE "SUBMISSION CONFIRMATION“ A DALŠÍ POVINNÉ PŘÍLOHY.

7. NA NÁRODNÍ AGENTURU ODEŠLETE:

   A) POŠTOU VŠECHNA 3 KOMPLETNÍ VYHOTOVENÍ ŽÁDOSTI VČETNĚ PŘÍLOH                   

      + B) ELEKTRONICKY ZAŠLETE ŽÁDOST O GRANT (S POTVRZENÍM O ODESLÁNÍ, BEZ OSTATNÍCH POVINNÝCH PŘÍLOH) NA E-MAILOVOU ADRESU  leonardo.prenosinovaci@naep.cz

Další podrobné informace v části Popis a dokumentu Supplement for TOI 2010 eForm.

V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte Národní agenturu.