English page

Detail dokumentu nebo formuláře

2013 Program Leonardo da Vinci - Přihláška mobility

21. 12. 2012 (aktualizováno)

Pro online předkládání žádostí v roce 2013 slouží elektronická žádost, která je ve formátu PDF (soubor nelze otevřít v internetovém prohlížeči, nejprve na uvedený odkaz klikněte pravým tlačítkem myši, uložte soubor a otevřete z PC) a vyplňuje se v programu Adobe Reader. Je potřeba použít aktuální verzi programu. Program Adobe Reader je ke stažení zdarma na www.adobe.com.

Pro úspěšné podání žádosti doporučujeme prostudování příručky:

2013 Příručka elektronický formulář (v ČJ)

Další dokumenty týkající se žádostí:

2013 Příloha přihlášky - Sazby

2013 Administrativní priority

2013 Národní priority

Předložení žádosti o grant pro Projekty mobility ve Výzvě 2013

Žadatelská organizace předloží elektronickou žádost. Dále zašle k danému termínu (1. 2. 2013) kompletně vyplněný formulář žádosti v a to ve 3 výtiscích včetně příloh (1 originál + 2 kopie) na adresu české Národní agentury. Zároveň PDF formulář zašle e-mailem na adresu mobility@naep.cz.

Adresa pro zaslání žádosti:

Dům zahraničních služeb

Národní agentura pro evropské vzdělávací programy

Leonardo da Vinci – Projekty mobility

Na Poříčí 1035/4

110 00 Praha 1

Přihláška musí být vyplněna v počítači a vytištěna, není možné ji vyplnit ručně (kromě části PODPIS).

Termín pro předložení žádosti na Národní agenturu je 1. února 2013 (rozhoduje datum poštovního razítka).

Helpdesk pro vyplňování elektronických žádostí:

Telefon: +420 221 850 406 (nebo +420 724 967 274)

E-mail: veneta.toncevova@naep.cz

Správný postup, který zajistí, že elektronická žádost byla ve stejné podobě zaslána do centrální databáze, uložena ve Vašem PC, vytisknuta a zaslána Národní agentuře:

1. KOMPLETNĚ VYPLNĚNOU KONEČNOU VERZI ŽÁDOSTI ULOŽTE DO PC.

2. KLIKNĚTE NA TLAČÍTKO "Předložit formulář" (sekce M.3. STANDARDNÍ PROCES PODÁNÍ ON-LINE ŽÁDOSTI), ČÍMŽ SE ŽÁDOST ODEŠLE DO CENTRÁLNÍ DATABÁZE.

3. ODESLANOU ŽÁDOST VYTISKNĚTE A JEŠTĚ JEDNOU ULOŽTE.

4. RUČNĚ VYPLŇTE SEKCI „PODPIS“ V ŽÁDOSTI O GRANT, VÝTISK ŽÁDOSTI OPATŘETE ORIGINÁLNÍM PODPISEM STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE ORGANIZACE PŘEDKLADATELE.

5. 2x OKOPÍRUJTE ORIGINÁLNĚ PODEPSANOU ŽÁDOST. ORIGINÁL ŽÁDOSTI JEDNOZNAČNĚ OZNAČTE SLOVEM "ORIGINÁL"

6. PŘILOŽTE PŘÍPADNÉ POVINNÉ PŘÍLOHY.

7. NA NÁRODNÍ AGENTURU ODEŠLETE:

a) POŠTOU VŠECHNA 3 KOMPLETNÍ VYHOTOVENÍ ŽÁDOSTI (1x originál + 2x kopie) VČETNĚ PŘÍLOH

+ b) ELEKTRONICKY ZAŠLETE ŽÁDOST O GRANT (PDF VERZI BEZ PŘÍLOH) NA E-MAILOVOU ADRESU mobility@naep.cz.