English page

Detail dokumentu nebo formuláře

2009 Program Leonardo da Vinci - Přihláška mobility

26. 01. 2009 (aktualizováno)

Pracovní verze pro přípravu návrhu projektu (PDF formát). (Platná verze formuláře bude výstupem on-line systému MultiPass (http://cz.leopass.org) pro předkládání žádostí.)

Důležité upozornění:

Pro on-line předkládání přihlášek slouží elektronický systém MultiPass.

Díky MultiPassu je možné vytisknout platnou verzi přihlášky (informace zadané do systému se automaticky překopírují do wordového formuláře, identického s formulářem, který je nyní ke stažení na našich stránkách).

Adresa systému MultiPass je cz.leopass.org. Zaregistrujte prosím svou organizaci (pokud jste ještě systém nepoužívali a heslo již nemáte) a vyčkejte, až vám národní agentura zašle heslo a uživatelské jméno pro přihlášení.

V případě obecných dotazů k projektům mobility kontaktujte prosím jednotlivé koordinátory programů. V případě dotazů k systému MultiPass a vyplňování on-line přihlášky kontaktujte prosím veneta.toncevova@naep.cz.

O spuštění on-line systému pro výzvu 2009 Vás budeme informovat v sekci aktuality. Při práci se systémem Multipass použijte prosím Příručku uživatele.

Administrativní priority pro projekty mobility programu Leonardo da Vinci:

Jestliže jedna instituce (organizace) předloží dvě nebo více žádostí o grant pro stejnou cílovou skupinu - osoby v počátečním odborném vzdělávání (IVT), osoby na trhu práce (PLM) nebo pracovníci v odborném vzdělávání (VETPRO), a pokud obě tyto žádosti budou schváleny k financování, bude finančně podpořena pouze ta s nejvyšším počtem bodů. V případě univerzit a vysokých škol je každá fakulta považována za samostatnou instituci (organizaci).

Národní priority pro projekty mobility programu Leonardo da Vinci:

Mezi priority, na které bude při procesu hodnocení kladen zvláštní důraz, patří:

  • žádná předchozí účast v programu Leonardo da Vinci (kromě účasti na přípravné návštěvě); 10 bodů
  • zvláštní pozornost bude věnována účasti malých a středních podniků; 5 bodů
  • projekty zahrnující následující obory: elektrotechnika, strojírenství, stavebnictví, doprava a logistika, ekologie a ochrana životního prostředí, ekologické zemědělství; 5 bodů
  • preference pro instituce (organizace), které vysílají zaměstnance ve skupině PLM; 5 bodů
  • projekty, které podporují kreativitu a inovativnost v odborném vzdělávání a přípravě; 5 bodů

PDF - Adobe Acrobat cs