Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané,lektoři)

Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané,lektoři)

Upevňování povědomí o českém kulturním dědictví především vysíláním lektorů českého jazyka na vysoké školy v cizině a vysíláním učitelů ke krajanským komunitám v zahraničí a zajištěním studia krajanů v ČR.

Osobní pohovory na pozici učitele/učitelky u krajanů v Argentině/Paraguayi

Osobní pohovory na pozici učitele/učitelky u krajanů v Argentině/Paraguayi se konají dne 23. listopadu 2017 od 10 hodin v Domě zahraniční spolupráce, Na Poříčí 4/1035, Praha 1. 

Začátek akce: 23. 11. 2017 10:00

Konec akce: 23. 11. 2017 14:00

Zpět na detail programu