Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané,lektoři)

Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí (krajané,lektoři)

Upevňování povědomí o českém kulturním dědictví především vysíláním lektorů českého jazyka na vysoké školy v cizině a vysíláním učitelů ke krajanským komunitám v zahraničí a zajištěním studia krajanů v ČR.

Osobní pohovory na pozici lektora/lektorky češtiny na zahraničních univerzitách

Osobní pohovory na pozici lektora/lektorky češtiny na zahraničních univerzitách se konají dne 6. března 2018 v Domě zahraniční spolupráce, Na Poříčí 4/1035, Praha 1. Více informací k výběrovému řízení naleznete zde.

Začátek akce: 6. 3. 2018 00:01

Konec akce: 6. 3. 2018 23:59

Zpět na detail programu