AKTION Česká republika - Rakousko

AKTION Česká republika - Rakousko

AKTION Česká republika - Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání, je program pro podporu bilaterální spolupráce v terciárním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce.

Termín pro předkládání návrhů projektů

30. listopadu 2018: termín podávání návrhů projektů pro realizaci od 01. 03. 2019 do 28. 02. 2018

Termín: 30. 11. 2018

Zpět na detail programu