Akademická informační agentura

Akademická informační agentura

Informuje:

- o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv

- o dalších možnostech zahraničního studia.

Seminář pro učitele německého jazyka ve Wiesnecku

Termín pro přihlášky na seminář do 20. 6. 2018.

 Seminář pro učitele německého jazyka ve Wiesnecku

Ministerstvo kultu, mládeže a sportu Bádenska-Württemberska ve spolupráci s  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Centrálou pro zahraniční školství (ZfA) nabízí učitelům německého jazyka účast na semináři, který organizuje Vzdělávací akademie ve Wiesnecku u Freiburgu ve dnech 21. – 27. 10. 2018.

Seminář je určen vyučujícím německého jazyka na gymnáziích a středních odborných školách. Těžištěm náplně semináře je didaktika, reálie a hospitace na školách.

Prozatím uvádíme jako předběžnou informaci program z roku 2016 (seminář se koná jednou za dva roky). Program pro rok 2018 bude zaslán elektronicky účastníkům vybraným v rámci výběrového řízení.

Ministerstvo kultury, mládeže a sportu Bádenska-Württemberska hradí pobytové náklady (ubytování, stravování, kurzovné a případné vstupy) a cestovní náklady do Wiesnecku a zpět. Společná cesta účastníků bude organizována autobusem z Prahy.

Přihlášení na seminář zahrnuje (je nutné splnit oba body):

1. Elektronickou registraci, ve které uvedete požadované osobní údaje a předchozí stipendijní pobyty a stáže v Německu,

2. Zaslání následujících písemných materiálů poštou na adresu DZS:

a) Profesní životopis v němčině - strukturovaný.

b) Motivační dopis v němčině se zdůvodněním, proč se na seminář hlásíte (cca 1 strana A4).

c) Potvrzení včetně doporučení ředitele školy ZDE.

Elektronickou registraci i zaslání písemných materiálů poštou je třeba provést nejpozději do 20. 6. 2018 (rozhoduje datum poštovního razítka) na adresu:

Dům zahraniční spolupráce Mgr. Eva Šimková Akademická informační agentura Na Poříčí 1035/4 110 00 Praha 1

Písemné materiály je též možné doručit osobně do podatelny DZS. Na neúplné nebo pozdě doručené přihlášky nebude brán zřetel.

Výběrové řízení proběhne na konci června a o jeho výsledku budou uchazeči a uchazečky informováni/informovány e-mailem.

Kontaktní osoba: Mgr. Eva Šimková, e-mail: eva.simkova@dzs.cz, nebo na: aia@dzs.cz,

Tel.: 221 850 507

 

Osobní údaje uvedené v dokumentaci odevzdávané pro účely výběru na tento seminář budou zpracovány Domem zahraniční spolupráce a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s přímo použitelnými právními předpisy Evropské unie. 

Začátek akce: 22. 5. 2018 12:07

Konec akce: 20. 6. 2018 12:07

Zpět na detail programu