Akademická informační agentura

Akademická informační agentura

Informuje:

- o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv

- o dalších možnostech zahraničního studia.

Hospitační stáž na Stadteilschule Wilhelmsburg v Hamburku pro pražské učitelky/učitele, termín 3. - 6.12. 2017

Uzávěrka přihlášek dne 6. 11.2017.

Bližší informace ZDE

Elektronický formulář přihlášky:

Začátek akce: 16. 10. 2017 11:43

Konec akce: 15. 11. 2017 11:43

Zpět na detail programu