Bc. Pavel Zálom
Comenius - Asistentský pobyt Comenius, Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Telefon: +420 221 850 306
Email: pavel.zalom@naep.cz