Ing. Jana Pávková
Vedoucí oddělení programu Erasmus, Erasmus+ (KA1, KA2)
Telefon: +420 221 850 601
Email: jana.pavkova@naep.cz